Reset túi khí Chevrolet

Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí.

Nhận Reset các loại túi khí CHEVROLET
Liên hệ: 0909.880.768.
Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí. Ngoài cách thay mới hộp điều khiển, chúng tôi cung cấp dịch vụ reset túi khí CHEVROLET. Công việc này được xử lý hoàn toàn bằng phần mềm không sửa chữa phần cứng giúp hộp điều khiển túi khí trở về trạng thái mới xuất xưởng. Phương pháp này an toàn tuyệt đối và đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng.

Danh sách túi khí:
STT Hãng Xe Dòng Xe Năm ID Nhà sản xuất
1 Chevrolet Astro   15071242  
2 Chevrolet Avalanche 2007 15905808  
3 Chevrolet Avalanche 2005 21992622  
4 Chevrolet Avalanche   15172709  
5 Chevrolet Avalanche   21992622 12249609  
6 Chevrolet Avalanche   25823556  
7 Chevrolet Avalanche   15892530  
8 Chevrolet Avalanche   13576628  
9 Chevrolet Avalanche   21992627 12249619  
10 Chevrolet Avalanche   20777732  
11 Chevrolet Aveo   96 430 711  
12 Chevrolet Aveo   96 442 701 Siemens 5WY67031 Siemens
13 Chevrolet Aveo 2012 22922715  
14 Chevrolet Aveo 2012 22922716  
15 Chevrolet Aveo 2008 96 425 874 Siemens 5WY66022 Siemens
16 Chevrolet Aveo 2004 96 406 174  
17 Chevrolet Aveo   96 406 173  
18 Chevrolet Aveo 2011 13578320  
19 Chevrolet Aveo 2008 96 806 958 Siemens 5WY67077 Siemens
20 Chevrolet Aveo   96 806 848 Siemens 5WY67068 Siemens
21 Chevrolet Aveo   96 806 847 Simens 5WY67067 Siemens
22 Chevrolet Aveo   96 442 702 Siemens 5WY67032 Siemens
23 Chevrolet Aveo   96 806 847 Simens 5WY67067 Siemens
24 Chevrolet Aveo   96 442 703 Siemens 5WY67033 Siemens
25 Chevrolet Aveo   96 806 963 Siemens 5WY67082 Siemens
26 Chevrolet Aveo   96 806 962  
27 Chevrolet Aveo   96 806 847 Siemens Siemens
28 Chevrolet Aveo   96 808 107  
29 Chevrolet Aveo   96 430 711  
30 Chevrolet Aveo   96 806 847 Siemens Siemens
31 Chevrolet Aveo   96 425 874 Siemens 5WY66022 Siemens
32 Chevrolet Aveo   96 430 712 Siemens
33 Chevrolet Aveo   96 654 864 Siemens 5WY67012 Siemens
34 Chevrolet Aveo   22922716  
35 Chevrolet Aveo   96 425 875  
36 Chevrolet Aveo   96 808 099  
37 Chevrolet Aveo   96 430 713  
38 Chevrolet Aveo   96 442 710 Siemens 5WY67040 Siemens
39 Chevrolet Aveo   96 808 090  
40 Chevrolet Aveo   96 411 996  
41 Chevrolet Aveo   96 442 708 Siemens 5WY67038 Siemens
42 Chevrolet Bakkie   94775733AA 5WY90360  
43 Chevrolet Bakkie   94775733 5WY90360  
44 Chevrolet Caprice   92197477 Bosch 0 285 001 850 Bosch
45 Chevrolet Caprice   92214451 Bosch 0 285 001 849 Bosch
46 Chevrolet Caprice 2008 92214454 Bosch 0 285 010 008 Bosch
47 Chevrolet Caprice 2011 92245729 Bosch 0 285 010 759 Bosch
48 Chevrolet Caprice 2011 92245730 Bosch 0 285 010 761 Bosch
49 Chevrolet Caprice   92198856 Bosch 0 285 001 850 Bosch
50 Chevrolet Caprice 2007 92198855 Bosch 0 285 001 849 Bosch
51 Chevrolet Caprice 2009 92198854 Bosch 0 285 001 848 Bosch
52 Chevrolet Caprice   92214450 Bosch
53 Chevrolet Caprice   92198856 Bosch 0 285 001 850 Bosch
54 Chevrolet Captiva   98610867  
55 Chevrolet Captiva 2007 96866798  
56 Chevrolet Captiva   96810868  
57 Chevrolet Captiva   96838157  
58 Chevrolet Captiva   96866797  
59 Chevrolet Captiva   96439838  
60 Chevrolet Cobalt 2011 20869239 IM 5WY86600  
61 Chevrolet Cobalt 2009 25990006 IO 5WY82750  
62 Chevrolet Cobalt   25990006 IO 5WY82750  
63 Chevrolet Cobalt 2007 25783915 CV 5WY77094  
64 Chevrolet Cobalt   22729011 CV 5WY75930  
65 Chevrolet Cobalt   15868051 CS 5WY79360  
66 Chevrolet Cobalt   15868050 CS 5WY79350  
67 Chevrolet Cobalt 2006 22729009 CS 5WY75890  
68 Chevrolet Cobalt   25783914 CV 5WY77092  
69 Chevrolet Cobalt   25783915 CV 5WY77094  
70 Chevrolet Cobalt   25990006 IO 5WY82750  
71 Chevrolet Cobalt   20869239 IM 5WY86600  
72 Chevrolet Cobalt   15868050 CS 5WY79350  
73 Chevrolet Cobalt   25990005 IS 5WY82740  
74 Chevrolet Cobalt   25783915 CV 5WY77094  
75 Chevrolet Cobalt   22729011 CV 5WY75930  
76 Chevrolet Cobalt   15249431 CS 5WY74050  
77 Chevrolet Cobalt   15868051 CS 5WY79360  
78 Chevrolet Cobalt   15249432 CV 5WY74090  
79 Chevrolet Colorado 2007 15834075  
80 Chevrolet Colorado 2005 10356308  
81 Chevrolet Colorado   10356308  
82 Chevrolet Colorado   15834075  
83 Chevrolet Cruze   94775733 AA  
84 Chevrolet Epica   96 641 836 Simens 5WY6 7018 Siemens
85 Chevrolet Epica   96 435 783 Siemens 5WY67015 Siemens
86 Chevrolet Epica   96 945 704 Siemens 5WY67016 Siemens
87 Chevrolet Epica   96 435 788 Siemens 5WY67030 Siemens
88 Chevrolet Epica   96 654 863 Siemens 5WY67011 Siemens
89 Chevrolet Epica   96 945 702 5WY67014 Siemens
90 Chevrolet Epica   96 945 708 Siemens Siemens
91 Chevrolet Epica   96 641 834 Siemens
92 Chevrolet Epica   96 943 991 Siemens 5WY67024 Siemens
93 Chevrolet Epica   96 641 832 Siemens
94 Chevrolet Epica   96 641 838 Siemens 5WY67023 Siemens
95 Chevrolet Equinox   22733328 12238957  
96 Chevrolet Equinox 2006 15141065 19115115  
97 Chevrolet Equinox   15860057  
98 Chevrolet Equinox 2008 25850233  
99 Chevrolet Equinox   15916307  
100 Chevrolet Equinox   25850233  
101 Chevrolet Equinox   15141065 19115115  
102 Chevrolet Equinox   22733328 12238957  
103 Chevrolet Equinox   12238967  
104 Chevrolet Evanda   96 406 536 Siemens 5WY64040  
105 Chevrolet Evanda   96 406 536  
106 Chevrolet Express 2014 22758118  
107 Chevrolet Express 2012 20778832  
108 Chevrolet Express 2011 20778831  
109 Chevrolet Express 2008 25853614  
110 Chevrolet Express   20778831  
111 Chevrolet Express   25853614  
112 Chevrolet HHR 2011 22761839 HS 5WY88580  
113 Chevrolet HHR   25783633 CS 5WY77086  
114 Chevrolet HHR   20921857 HS 5WY87090  
115 Chevrolet HHR 2008 15853085 HH 5WY79320  
116 Chevrolet HHR 2009 25962843 HS 5WY82990  
117 Chevrolet HHR   22761839 HS 5WY88580  
118 Chevrolet HHR   25962843 HS 5WY82990  
119 Chevrolet HHR   15839791 HS 5WY74110  
120 Chevrolet HHR   15839792 HH 5WY74130  
121 Chevrolet HHR   25871615 HS 5WY81560  
122 Chevrolet HHR   25783633 CS 5WY77086  
123 Chevrolet HHR   25938061 HH 5WY79320  
124 Chevrolet Impala 2009 25927274  
125 Chevrolet Impala   15916307  
126 Chevrolet Impala 2006 15292056  
127 Chevrolet Impala   10310220  
128 Chevrolet Impala   10345297  
129 Chevrolet Impala   25927274  
130 Chevrolet Impala   10310220 CHV19AK5  
131 Chevrolet Impala   15796667 MB 5WY75950  
132 Chevrolet Impala   25850233  
133 Chevrolet Kalos   96 830 358  
134 Chevrolet Impala   96 830 772  
135 Chevrolet Impala   96 439 952  
136 Chevrolet Impala 2006 96 430 714  
137 Chevrolet Impala   96 406 167  
138 Chevrolet Impala   96 808 079 Siemens 5WY67092  
139 Chevrolet Impala   96 406 168 Siemens 5WY64016  
140 Chevrolet lacetti   96 818 875  
141 Chevrolet lacetti   96 406 714  
142 Chevrolet lacetti   96 806 716 Siemens 5WY64082  
143 Chevrolet lacetti 2007 96 830 364  
144 Chevrolet lacetti   96 818 879 Siemens 5WY64088  
145 Chevrolet lacetti   96 406 548 Siemens 5WY66015  
146 Chevrolet lacetti   96 818 877 Siemens 5WY64086  
147 Chevrolet lacetti   94 833 085 Continental 5WY67123  
148 Chevrolet lacetti   96 830 364  
149 Chevrolet lacetti   96 406 712  
150 Chevrolet lacetti   96 406 711  
151 Chevrolet lacetti   96 641 832 Siemens 5WY67014  
152 Chevrolet lumina   92214452 Bosch 0 285 001 850  
153 Chevrolet lumina   92198856 Bosch 0 285 001 850  
154 Chevrolet lumina 2008 92198855 Bosch 0 285 001 849  
155 Chevrolet lumina 2007 92197478 Bosch 0 285 001 849  
156 Chevrolet lumina   92164397 Bosch 0 285 001 848  
157 Chevrolet lumina   92214450 Bosch 0 285 001 848  
158 Chevrolet Malibu 2013 13589833  
159 Chevrolet Malibu 2012 22905910 CV 5WY89320  
160 Chevrolet Malibu 2012 22799589 CV 5WY89340  
161 Chevrolet Malibu 2001 22632245 22632248  
162 Chevrolet Malibu 2011 20995843 CV 5WY88230  
163 Chevrolet Malibu 2008 15916307  
164 Chevrolet Malibu   15299717 MB 5WY77098  
165 Chevrolet Malibu 2005 22729971 MB 5WY70740  
166 Chevrolet Malibu 2005 22711946 MB 5WY72890  
167 Chevrolet Malibu 2011 20919413 CV 5WY87250  
168 Chevrolet Malibu   22727278 MB 5WY72970  
169 Chevrolet Malibu   15835180 MB 5WY79390  
170 Chevrolet Malibu 2008 15821096 CV 5WY79380  
171 Chevrolet Malibu   15299719 MB 5WY77096  
172 Chevrolet Malibu   22674100  
173 Chevrolet Malibu   15299717 MB 5WY77098  
174 Chevrolet Malibu   22729970 MB 5WY70750  
175 Chevrolet Malibu   15796967 MB 5WY75950  
176 Chevrolet Malibu   22729972 MB 5WY72910  
177 Chevrolet Malibu   22729973 MB 5WY72930  
178 Chevrolet Malibu   15796966 MB 5WY75970  
179 Chevrolet Malibu   22727278 MB 5WY72970  
180 Chevrolet Montana   94750802 5WY88030  
181 Chevrolet Montana 2012 94750802 5WY88030  
182 Chevrolet Montana   93 394 074  
183 Chevrolet Monte Carlo 2004 10348967 12242080  
184 Chevrolet Nubira   96 806 716 Siemens 5WY64082 Siemens
185 Chevrolet Optra 2009 96 818 878 Siemens 5WY64087 Siemens
186 Chevrolet Optra   96 818 877 Siemens 5WY64086 Siemens
187 Chevrolet S-10   94750552  
188 Chevrolet S-10   16218445  
189 Chevrolet S-10 Blazer   94750552  
190 Chevrolet Sail 2012 9012494 Bosch 0 285 010 972  
191 Chevrolet Silverado 2005 21992627 12249619  
192 Chevrolet Silverado   13580451  
193 Chevrolet Silverado 2008 25823572  
194 Chevrolet Silverado 2009 20777733  
195 Chevrolet Silverado   16212295  
196 Chevrolet Silverado 2007 15905808  
197 Chevrolet Silverado   13579116  
198 Chevrolet Silverado   13578409  
199 Chevrolet Silverado 2011 13578408  
200 Chevrolet Silverado 2011 13576749  
201 Chevrolet Silverado 2010 13500674  
202 Chevrolet Silverado 2007 25823557  
203 Chevrolet Silverado 2006 15825883  
204 Chevrolet Silverado   15071392  
205 Chevrolet Silverado 2010 13576628  
206 Chevrolet Silverado   15892531  
207 Chevrolet Silverado   16212295 16240007  
208 Chevrolet Silverado   15071392 12210099  
209 Chevrolet Silverado   15892530  
210 Chevrolet Silverado   15892531  
211 Chevrolet Silverado   21992627  
212 Chevrolet sonic 2014 13589836  
213 Chevrolet sonic   135583434 Temic  
214 Chevrolet Spark 2012 13583457  
215 Chevrolet Spark   13578314 5WY86620D  
216 Chevrolet Spark   13576853 5WY86620D  
217 Chevrolet Spark   96801134  
218 Chevrolet Spark   13578314 5WY86620D  
219 Chevrolet Spark   13576853 5WY86620D  
220 Chevrolet Spark   13583457  
221 Chevrolet Spark   94 565 071 Continental 5WY67119  
222 Chevrolet Spark   96484978 96463676 KF  
223 Chevrolet Spark   96801132 96801172  
224 Chevrolet Spark   94 565 071 Continental 5WY67119  
225 Chevrolet Spark   96801134 96801174  
226 Chevrolet SSR 2005 15140711 21002304  
227 Chevrolet Suburban 2001 12210129  
228 Chevrolet Suburban 2008 15892530  
229 Chevrolet Suburban 1998 16259665  
230 Chevrolet Suburban 2007 15905809  
231 Chevrolet Suburban   15130607  
232 Chevrolet Suburban   15130607 12246810  
233 Chevrolet Suburban   15905809  
234 Chevrolet Suburban   13576749  
235 Chevrolet Suburban   16259665 16259675 -  
236 Chevrolet Suburban   13500674  
237 Chevrolet Suburban   15892531  
238 Chevrolet Tahoe   15905808  
239 Chevrolet Tahoe 2006 10370158  
240 Chevrolet Tahoe   13579116  
241 Chevrolet Tahoe 2011 25794807  
242 Chevrolet Tahoe   20777732  
243 Chevrolet Tahoe 2007 15905809  
244 Chevrolet Tahoe 2007 15865554  
245 Chevrolet Tahoe 2004 15181625  
246 Chevrolet Tahoe 2007 15905808  
247 Chevrolet Tahoe 2005 21992622  
248 Chevrolet Tahoe 2007 15892530  
249 Chevrolet Tahoe   13576628  
250 Chevrolet Tahoe 2008 25815382  
251 Chevrolet Tahoe   15192445  
252 Chevrolet Tahoe   15192448 12231740  
253 Chevrolet Tahoe   25823556  
254 Chevrolet Tahoe   21992627  
255 Chevrolet Tahoe   15192444  
256 Chevrolet TrailBlazer 2008 15913353  
257 Chevrolet TrailBlazer 2003 15080860  
258 Chevrolet TrailBlazer 2006 15195628  
259 Chevrolet TrailBlazer 2008 25908553  
260 Chevrolet TrailBlazer   22711946 MB 5WY72890  
261 Chevrolet TrailBlazer   15913353  
262 Chevrolet TrailBlazer   25922717  
263 Chevrolet TrailBlazer   15080860 12216269  
264 Chevrolet TrailBlazer   15195628 12240200  
265 Chevrolet Travarse 2010 25924679  
266 Chevrolet Uplander 2008 25867637  
267 Chevrolet TrailBlazer 2009 15774759  
268 Chevrolet TrailBlazer 2006 15258765  
269 Chevrolet TrailBlazer 2008 25867636  
270 Chevrolet TrailBlazer   13584587 52057554AJ  
271 Chevrolet TrailBlazer   13584587  
272 Chevrolet TrailBlazer 2003 9384620  
[Trở Về Trang Trước]

Tag : reset tui khi, tui khi CHEVROLET, reset airbag, hop dieu khien , hộp điều khiển, xe chevrolet, oto chevrolet, auto chevrolet, cài đặt command, cic navigation, multi media interface, cài đặt amplies, dvd, radio, xe audi-mercedes-bmw, đo option xe bmw, hệ thống chống trộm immobilizer, central gateway, car access system(cas), footwell module, electronic gear shift(egs), cảm biến trọng lượng ghế phụ ô tô, vỉ điện hộp số ô tô, cài đặt hộp sam cho ô tô, hộp cầu chì, gỡ bỏ component protection avtive, coding hộp điều khiển ô tô, coding độ function ô tô, độ turbo, độ màn hình dvd , đô keyless go, độ head up display, độ night view, cung cấp SCN coding ô tô, up phần mềm / firmware hộp điều khiển động cơ , đồng bộ isn cas-dme-egs ô tô, hộp động cơ , ecu , 722.9 tcu, cài đặt âm li, junction box, paddle shift, ballast ô tô