Reset túi khí Ford

Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí. 

Nhận Reset các loại túi khí FORD
Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí. Ngoài cách thay mới hộp điều khiển, chúng tôi cung cấp dịch vụ reset túi khí FORD. Công việc này được xử lý hoàn toàn bằng phần mềm không sửa chữa phần cứng giúp hộp điều khiển túi khí trở về trạng thái mới xuất xưởng. Phương pháp này an toàn tuyệt đối và đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng.

Danh sách reset túi khí Ford:
STT Hãng Xe Dòng Xe Năm ID Nhà sản xuất
1 Ford C-Max   DM5T 14B321 EH Bosch
2 Ford C-Max   3M5T 14B056 BG Bosch
3 Ford C-Max   8M5T-14B321-AG Bosch
4 Ford C-Max 2006 4M5T 14B056 AD Bosch
5 Ford C-Max 2013 AM5T 14B321 AG Bosch
6 Ford C-Max 2006 4M5T 14B056 AB Bosch
7 Ford C-Max   3M5T 14B056 BF Bosch
8 Ford C-Max   DM5T 14B321 RA Bosch
9 Ford C-Max   AM5T 14B321 BG  
10 Ford C-Max   AM5T 14B321 BF  
11 Ford C-Max 2012 AM5T 14B321 AF  
12 Ford C-Max 2009 9M5T 14B321 AA  
13 Ford C-Max   AM5T 14B321 BE Bosch
14 Ford C-Max   3M5T 14B056 BG Bosch
15 Ford C-Max   8M5T 14B321 AF Bosch
16 Ford C-Max   AM5T 14B321 AE Bosch
17 Ford C-Max   4M5T 14B056 AE Bosch
18 Ford Cougar 2013 CV4T 14B321 CG Bosch
19 Ford Crown Victoria 2007 7W73-14B321-BA  
20 Ford Crown Victoria   6W73-14B321-CA  
21 Ford Crown Victoria   6W73-14B321-DA  
22 Ford Crown Victoria 2008 9W73-14B321-AA  
23 Ford E-Series   9E53-14B321-EK  
24 Ford E-Series   8C24-14B321-AH  
25 Ford Ecosport 2011 2N1A 14B056 BA  
26 Ford Ecosport   2N1A 14B056 AD  
27 Ford        
28 Ford Edge 2009 9T43 14B321 BB Bosch
29 Ford Edge 2008 8T43 14B321 BD Bosch
30 Ford Edge 2007 9T43 14B321 BA Bosch
31 Ford Edge   7T43 14B321 BJ FoMoCo
32 Ford Edge   DT43-14B321-AC  
33 Ford Edge   BT43-14B321-AF  
34 Ford Edge   CT43-14B321-AC  
35 Ford Edge   8T43-14B321-BE Bosch
36 Ford        
37 Ford Endeavour   UR56 57 K30B  
38 Ford        
39 Ford Escape 2014 CJ5T-14B321-AH Bosch
40 Ford Escape 2015 FJ5T-14B321-AA Bosch
41 Ford Escape   8L84-14B321-AK  
42 Ford Escape   CJ5T 14B321 AG Bosch
43 Ford Escape 2012 BL84-14B321-AD  
44 Ford Escape   CJ5T 14B321 AF Bosch
45 Ford Escape   8L84 14B321 AJ  
46 Ford Escape   8L84 14B321 AH  
47 Ford Escape   8M64 14B321 CF FoMoCo
48 Ford Escape   5L84 14B321 DE  
49 Ford Escape   BL84-14B321-AB  
50 Ford Escape   9L84-14B321-AL  
51 Ford Escape   6L84 14B321 DC  
52 Ford Escape   8M64 14B321 CH  
53 Ford Escape   6M64 14B321 GB  
54 Ford Escape   5M64 14B321 EC  
55 Ford Escape   6M64 14B321 HD  
56 Ford Escape   8L84 14B321 AG  
57 Ford        
58 Ford Escape hybrid 2007 6M64 14B321 GB  
59 Ford        
60 Ford Escort   97AG 14B056 DB  
61 Ford Escort   94AG 14B056 BA  
62 Ford        
63 Ford Everest 2010 UB2E 57 K30B 39087 40  
64 Ford Everest   UA6L 57 K30B  
65 Ford        
66 Ford Expedition 2007 8L14-14B321-FC  
67 Ford Expedition   6L14-14B321-DB  
68 Ford Expedition 2010 AL14-14B321-GB  
69 Ford Expedition 2010 9L24 14B321 DB FoMoCo
70 Ford Expedition 2007 8L14 14B321 FB FoMoCo
71 Ford Expedition   7L14 14B321 DE FoMoCo
72 Ford Expedition 2007 7L14-14B321-FC  
73 Ford Expedition 2003 2L1A-14B321-DJ  
74 Ford Expedition   5L14-14B321-DA  
75 Ford Expedition   5L14-14B321-CC  
76 Ford        
77 Ford Explorer 2006 6L24-14B321-GA  
78 Ford Explorer 2006 6L24-14B321-DB  
79 Ford Explorer 2006 6L24-14B321-HA  
80 Ford Explorer   6L24-14B321-AF  
81 Ford Explorer 2004 4L24-14B321-BA  
82 Ford Explorer 2010 9L24 14B321 DB FoMoCo
83 Ford Explorer 2002 5L2A 14B321 CA  
84 Ford Explorer   4L24 14B321 AC  
85 Ford Explorer 2003 2L2A 14B321 EF  
86 Ford Explorer 2009 8L24-14B321-DB  
87 Ford Explorer   7L24-14B321-DA  
88 Ford Explorer 2003 1L2A-14B321-BJ  
89 Ford Explorer   4L24-14B321-AA  
90 Ford Explorer   EB5T-14B321-AA  
91 Ford Explorer   7L24-14B321-CA  
92 Ford Explorer   BL14-14B321-AC  
93 Ford Explorer   BB5T-14B321-AH  
94 Ford        
95 Ford F-150 2004 4L3A-14B321-AH  
96 Ford F-151 2005 5L34-14B321-AA  
97 Ford F-152 2006 5L34-14B321-AC  
98 Ford F-153 2008 6L34-14B321-BA  
99 Ford        
100 Ford F-250   8C34-14B321-AG 5WY75801  
101 Ford        
102 Ford F-350 2009 9C34-14B321-AA 5WY75801  
103 Ford        
104 Ford F-series   9C34-14B321-AC 5WY75801  
105 Ford F-series   DL34-14B321-AC  
106 Ford F-series   6L34-14B321-BA  
107 Ford F-series   8C34-14B321-AB 5WY75801  
108 Ford F-series   AL34-14B321-FA  
109 Ford F-series   BL34-14B321-FB  
110 Ford F-series   8C34-14B321-AF  
111 Ford F-series   DL34-14B321-BC  
112 Ford F-series   9L34-14B321-DK  
113 Ford F-series   BL34-14B321-GA  
114 Ford F-series   BC3T-14B321-MB  
115 Ford        
116 Ford Falcon   5R29-14B321-CD  
117 Ford Falcon 2009 8R29-14B321-BC  
118 Ford Falcon   8R29-14B321-CE  
119 Ford Falcon 2010 8R29-14B321-CD  
120 Ford        
121 Ford FG   8R29-14B321-BD  
122 Ford        
123 Ford Fiesta 2011 AB39-14B321-AG  
124 Ford Fiesta 2007 6S6T 14B056 KC  
125 Ford Fiesta   2S6T 14B056 EM Siemens
126 Ford Fiesta   YS6T 14B056 AC Bosch
127 Ford Fiesta   CM5T 14B321 AF Bosch
128 Ford Fiesta 2011 AA6T 14B321 CA  
129 Ford Fiesta 2010 AA6T 14B321 BA  
130 Ford Fiesta 2010 AA6T 14B321 AA  
131 Ford Fiesta   8V51 14B321 FE  
132 Ford Fiesta   8V51 14B321 CG  
133 Ford Fiesta   8V51 14B321 EE  
134 Ford Fiesta 2009 8V51 14B321 BF  
135 Ford Fiesta   5S6T 14B056 JA 5WK43578  
136 Ford Fiesta   2S6T 14B056 EP 5WK43103  
137 Ford Fiesta   2S6T 14B056 BN 5WK43030  
138 Ford Fiesta   6S6T 14B056 LB  
139 Ford Fiesta   2S6T 14B056 EK  
140 Ford Fiesta   C1BT-14B321-CD  
141 Ford Fiesta   AE83-14B321-AG  
142 Ford Fiesta   AA6T 14B321 FA  
143 Ford Fiesta   C1BT-14B321-CE  
144 Ford Fiesta   AE83-14B321-AJ  
145 Ford Fiesta   AE83-14B321-AF  
146 Ford Fiesta   2S6T 14B056 BP Siemens
147 Ford Fiesta   C1BT-14B321 AD  
148 Ford Fiesta   2S6T 14B056 EN Siemens
149 Ford Fiesta   6S65 14B056 EP  
150 Ford Fiesta   AE83-14B321-AH  
151 Ford Fiesta   D2BT-14B321-BD  
152 Ford Fiesta   8V51 14B321 AH  
153 Ford Fiesta   YS6T 14B056 BD Bosch
154 Ford Fiesta   AA6T 14B321 EA  
155 Ford Fiesta   8V51 14B321 BG  
156 Ford Fiesta   6S6T 14B056 LC Siemens
157 Ford Fiesta   8V51 14B321 ED  
158 Ford Fiesta   5S6T 14B056 HA Siemens
159 Ford Fiesta   6S6T 14B056 KB Siemens
160 Ford Fiesta   6S6T 14B056 BP Siemens
161 Ford Fiesta   YS6T 14B056 AD Bosch
162 Ford Fiesta   97FG 14B056 DB  
163 Ford Fiesta   97FG 14B056 DF  
164 Ford Fiesta   5S6T 14B056 HA Siemens
165 Ford Fiesta   YS4T 14B056 AA Bosch
166 Ford        
167 Ford Figo   BS69 14B056 AA  
168 Ford Figo 2010 6N29 14B056 AB FoMoCo
169 Ford        
170 Ford Five Hundred   6G13-14B321-AA Siemens
171 Ford Five Hundred 2005 5G13-14B321-EA Siemens
172 Ford Five Hundred   5G13-14B321-FA Siemens
173 Ford Five Hundred   6G13-14B321-BB Siemens
174 Ford Five Hundred 2007 7G13-14B321-BA Siemens
175 Ford Five Hundred   5G13-14B321-CB Siemens
176 Ford Five Hundred   6G13-14B321-BA Siemens
177 Ford Five Hundred   5G13-14B321-DB Siemens
178 Ford        
179 Ford Flex   BA83-14B321-AC  
180 Ford Flex   DA83-14B321-AF  
181 Ford Flex   8A83-14B321-BG  
182 Ford Flex   9A83-14B321-BA  
183 Ford        
184 Ford Focus 2008 8S43 14B321 BE Bosch
185 Ford Focus   FE1T 14B321 CB Bosch
186 Ford Focus 2015 F1ET 14B321 AB Bosch
187 Ford Focus   8M5T 14B321 BF Bosch
188 Ford Focus   4M5T 14B056 BJ Bosch
189 Ford Focus   DM5T 14B321 SA Bosch
190 Ford Focus 2011 BM5T 14B321 CF Bosch
191 Ford Focus 2007 6N4T 14B321 AA Bosch
192 Ford Focus 2013 DM5T 14B321 LC Bosch
193 Ford Focus   CM5T 14B321 CA Bosch
194 Ford Focus   CM5T 14B321 AF Bosch
195 Ford Focus 2012 CM5T 14B321 AE Bosch
196 Ford Focus 2011 BM5T 14B321 BE Bosch
197 Ford Focus   9M5T 14B321 BB Bosch
198 Ford Focus   9M5T 14B321 AA Bosch
199 Ford Focus   98AG 14b056 AF Bosch
200 Ford Focus   9M5T 14B321 BA Bosch
201 Ford Focus 2010 9S43 14B321 CC Bosch
202 Ford Focus   9S43 14B321 CA Bosch
203 Ford Focus   8M5T 14B321 BE Bosch
204 Ford Focus   YS4T 14B056 AA Bosch
205 Ford Focus   4M5T 14B056 BD Bosch
206 Ford Focus   DM5T 14B321 HE  
207 Ford Focus 2004 3M5T 14B056 BG  
208 Ford Focus   YS4T 14B056 BA Bosch
209 Ford Focus   2M5T 14B056 BD Bosch
210 Ford Focus   CM5T 14B321 BA Bosch
211 Ford Focus   2M5T 14B056 DD Bosch
212 Ford Focus   8M5T 14B321 AE Bosch
213 Ford Focus   98AG 14B056 ACF Bosch
214 Ford Focus   9S43 14B321 CB Bosch
215 Ford Focus   8S43 14B321 CB Bosch
216 Ford Focus   4M5T 14B056 AD Bosch
217 Ford Focus   BM5T 14B321 CD Bosch
218 Ford Focus   2M5T 14B056 BE Bosch
219 Ford Focus   4MT5 14B056 BF Bosch
220 Ford Focus   5S4T 14B056 AD Bosch
221 Ford Focus   8M5T 14B321 BD Bosch
222 Ford Focus   BM5T 14B321 BF Bosch
223 Ford Focus   BM5T 14B321 CE Bosch
224 Ford Focus   2M5T 14B056 AD Bosch
225 Ford Focus   2M5T 14B056 DE Bosch
226 Ford Focus   6M2T 14B056 AC Bosch
227 Ford Focus   2M5T 14B056 AB Bosch
228 Ford Focus   8S43 14B321 CA  
229 Ford        
230 Ford Freestar   6F23-14B321-AB  
231 Ford Freestar 2005 5F23-14B321-AC  
232 Ford Freestar 2005 5F23-14B321-BC  
233 Ford        
234 Ford Freestyle 2008 7F93-14B321-BA  
235 Ford Freestyle 2006 6F93 14B321 AA 5WY76230 Siemens
236 Ford Freestyle   7F53 14B321 BA  
237 Ford Freestyle   7F93 14B321 AA  
238 Ford        
239 Ford Fusion   8E53-14B321-BE  
240 Ford Fusion   ES7T-14B321-AA 0 285 012 258 Bosch
241 Ford Fusion 2014 DS7T-14B321-BB 0 285 012 050 Bosch
242 Ford Fusion   DS7T 14B321 EB 0 285 012 207 Bosch
243 Ford Fusion   DS7T-14B321-AF 0 285 011 595 Bosch
244 Ford Fusion   7E53-14B321-BB  
245 Ford Fusion   7E53-14B321-AB  
246 Ford Fusion   6S6T 14B056 KA 5WK43586  
247 Ford Fusion   6E53-14B321-BJ  
248 Ford Fusion 2007 7E53-14B321-BD  
249 Ford Fusion   6E53-14B321-BH  
250 Ford Fusion   6E53-14B321-AH  
251 Ford Fusion 2008 8E53-14B321-BD  
252 Ford Fusion 2007 7E53-14B321-BE FoMoCo
253 Ford Fusion 2007 6S6T 14B056 LC 5WK43587  
254 Ford Fusion   5S6T 14B056 JA 5WK43578  
255 Ford Fusion 2004 2S6T 14B056 EN  
256 Ford Fusion   BE53-14B321-BD  
257 Ford Fusion   9E53-14B321-BK  
258 Ford Fusion   BE53-14B321-BC  
259 Ford Fusion   BE53-14B321-ED  
260 Ford Fusion   BE53-14B321-BB  
261 Ford Fusion   2S6T 14B056 EP 5WK43103 Siemens
262 Ford Fusion   9E51 14B321 BA  
263 Ford Fusion   6S6T 14B056 LA 5WK43587 Siemens
264 Ford Fusion   2S6T 14B056 BN 5WK43030 Siemens
265 Ford Fusion      
266 Ford Galaxy 2011 BM2T 14B321 AB 0 285 010 673 Bosch
267 Ford Galaxy   BM2T 14B321 AC  
268 Ford Galaxy   AM2T 14B321 AC  
269 Ford Galaxy   6M2T 14B056 AC 0 285 001 679 Bosch
270 Ford Galaxy   6M2T 14B056 AE Bosch
271 Ford Galaxy      
272 Ford KA 2012 51925902 Continental
273 Ford KA   51925901 Continental
274 Ford KA   51889814 Continental
275 Ford KA 2010 51800461- 53284381 Continental
276 Ford KA   3S5T 14B056 CB 0 285 001 492 Bosch
277 Ford KA   YS5T 14B056 DA  
278 Ford KA   51889815  
279 Ford KA   3S5T 14B056 AB Bosch 0 285 001 494 Bosch
280 Ford KA   51805046  
281 Ford KA   YS5T 14B056 CA 0 285 001 398 Bosch
282 Ford KA      
283 Ford Kuga   DV4T 14B321 DG 0 285 012 067 Bosch
284 Ford Kuga   CV4T 14B321 CH 0 285 012 643 Bosch
285 Ford Kuga   DV4T 14B321 EE 0 285 012 044 Bosch
286 Ford Kuga   DV4T 14B321 EB 0 285 011 766 Bosch
287 Ford Kuga   DV4T-14B321-ED 0 285 011 921 Bosch
288 Ford Kuga   CV4T-14B321-CF 0 285 011 919 Bosch
289 Ford Kuga   8V4T 14B321 AG 0 285 010 643 Bosch
290 Ford Kuga   8V4T 14B321 AE 0 285 010 569 Bosch
291 Ford Kuga   9V4T 14B321 AB 0 285 010 891 Bosch
292 Ford Kuga 2008 8V4T 14B321 AD 0 285 010 410 Bosch
293 Ford Kuga   9V4T 14B321 AC 0 285 011 580 Bosch
294 Ford Kuga   9V4T 14B321 AA 0 285 010 701 Bosch
295 Ford Kuga   8V4T 14B321 AF 0 285 010 633 Bosch
296 Ford Kuga      
297 Ford Maverick 2006 6L84-14B321-CA  
298 Ford Maverick   5L84-14B321-DC  
299 Ford Maverick      
300 Ford Modeo   4S7T 14B056 AA 603 71 87 00 Autoliv
301 Ford Modeo   BS7T 14B321 AD 0 285 010 949 Bosch
302 Ford Modeo   AS7T 14B321 AC 0 285 010 836 Bosch
303 Ford Modeo   7S7T 14B056 AD 0 285 010 228 Bosch
304 Ford Modeo 2006 4S7T-14B056-AC 603 95 10 00 Autoliv
305 Ford Modeo   1S7T 14B056 BG Visteon
306 Ford Modeo   BS7T 14B321 AC 0 285 010 908 Bosch
307 Ford Modeo   7S7T 14B056 AC 0 285 010 157 Bosch
308 Ford Modeo   1S7T 14B056 BE Visteon
309 Ford Modeo   97BP 14B056 AAG  
310 Ford Modeo   3S7T 14B056 AB Visteon
311 Ford Modeo   8M5T 14B321 BD 0 285 010 030 Bosch
312 Ford Modeo   97BP 14B056 AAF  
313 Ford Modeo   4S7T 14B056 AD 603 95 10 00 Autoliv
314 Ford Modeo   4S7T 14B056 AB 603 95 10 00 Autoliv
315 Ford Modeo      
316 Ford Mustang 2008 8R33 14B321 BA  
317 Ford Mustang 2011 BR33-14B321-AF  
318 Ford Mustang 2007 7R33-14B321-BB  
319 Ford Mustang 2006 6R33-14B321-BB  
320 Ford Mustang 2005 4R33-14B321-BG  
321 Ford Mustang 2008 8R33-14B321-AA  
322 Ford Mustang   6R33-14B321-AB  
323 Ford Mustang 2005 4R33-14B321-AG  
324 Ford Mustang 2007 7R33 14B321 AA  
325 Ford Mustang   DR33-14B321-AC  
326 Ford Mustang   DR33-14B321-AB  
327 Ford Mustang   BR33-14B321-AE  
328 Ford Mustang      
329 Ford Ranger 2009 9L54-14B321-AA  
330 Ford Ranger 2013 AB39-14B321-FB  
331 Ford Ranger 2007 UR58 57 K30  
332 Ford Ranger   UR63 57 K30  
333 Ford Ranger 2010 UR63 57 K30B  
334 Ford Ranger   UR63 57 K30A  
335 Ford Ranger 2010 UR58 57 K30 B  
336 Ford Ranger   7L54-14B321-AE  
337 Ford Ranger 2008 UR87 57 K30  
338 Ford Ranger 2007 UR56 57 K30  
339 Ford Ranger   8L54-14B321-AA  
340 Ford Ranger   UH81 57 K30 D Naldec
341 Ford Ranger   AB39-14B321-CE  
342 Ford Ranger   UH81 57 K30 A 33210 Naldec
343 Ford Ranger   UR81 57 K30  
344 Ford Ranger      
[Trở Về Trang Trước]

Tag : reset tui khi, tui khi FORD, reset airbag, hop dieu khien , hộp điều khiển, reset , airbag, tui khi, tui khí, cài đặt command, cic navigation, multi media interface, cài đặt amplies, dvd, radio, xe audi-mercedes-bmw, đo option xe bmw, hệ thống chống trộm immobilizer, central gateway, car access system(cas), footwell module, electronic gear shift(egs), cảm biến trọng lượng ghế phụ ô tô, vỉ điện hộp số ô tô, cài đặt hộp sam cho ô tô, hộp cầu chì, gỡ bỏ component protection avtive, coding hộp điều khiển ô tô, coding độ function ô tô, độ turbo, độ màn hình dvd , đô keyless go, độ head up display, độ night view, cung cấp SCN coding ô tô, up phần mềm / firmware hộp điều khiển động cơ , đồng bộ isn cas-dme-egs ô tô, hộp động cơ , ecu , 722.9 tcu, cài đặt âm li, junction box, paddle shift, ballast ô tô