Reset túi khí Honda

Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí. 

Nhận Reset các loại túi khí HONDA
Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí. Ngoài cách thay mới hộp điều khiển, chúng tôi cung cấp dịch vụ reset túi khí HONDA. Công việc này được xử lý hoàn toàn bằng phần mềm không sửa chữa phần cứng giúp hộp điều khiển túi khí trở về trạng thái mới xuất xưởng. Phương pháp này an toàn tuyệt đối và đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng.

Danh sách túi khí Honda reset:
STT Hãng Xe Dòng Xe Năm ID Nhà sản xuất
1 HonDa Accord   77960-TL4-E911-M1 TRW
2 HonDa Accord 2007 77960-TE0-X012-M1 TRW
3 HonDa Accord   77960-T3L-Y013-M1 TRW
4 HonDa Accord 2015 77960-T3L-A021-M1 TRW
5 HonDa Accord 1997 77960-SV4-A82  
6 HonDa Accord   77960-SEA-E821-M1 TRW
7 HonDa Accord 2003 77960-SDA-C015-M1 TRW
8 HonDa Accord   77960-SEA-Q813-M1 TRW
9 HonDa Accord 2007 77960-SDA-C211-M1 TRW
10 HonDa Accord   77960-SDA-C030-M1 TRW
11 HonDa Accord   77960-TC0-W012-M1 TRW
12 HonDa Accord 2014 77960-TX6-A020-M4 5WK44514  
13 HonDa Accord 2004 77960-SDA-Q830-M1 TRW
14 HonDa Accord 2004 77960-SDA-L813-M1 TRW
15 HonDa Accord   77960-TL0-G913-M1 TRW
16 HonDa Accord 2012 77960-T3L-A012-M1 TRW
17 HonDa Accord 2011 77960-TLO-E920-M1 TRW
18 HonDa Accord   77960-SDR-L011-M4 5WK43488 TRW
19 HonDa Accord   77960-TL0-U920-M1 TRW
20 HonDa Accord 2009 77960-TL0-U913-M1 TRW
21 HonDa Accord 2003 77960-SED-G810-M1 TRW
22 HonDa Accord   77960-SED-E821-M1 TRW
23 HonDa Accord   77960-SED-E821-M1 TRW
24 HonDa Accord   77960-SEF-G812-M1 TRW
25 HonDa Accord   77960-SEA-Q820-M1 TRW
26 HonDa Accord 2003 77960-SDN-L820-M1 TRW
27 HonDa Accord 2007 77960-SDA-Y711-M1 TRW
28 HonDa Accord 2003 77960-SDA-C014-M1 TRW
29 HonDa Accord 2005 77960-SEA-J410-M2 Denso 152300-6003 Denso
30 HonDa Accord   77960-TL4-G911-M1 TRW
31 HonDa Accord 2012 77960-TE1-A010-M1 TRW
32 HonDa Accord 2009 77960-TE0-Y012-M1 TRW
33 HonDa Accord   77960-TC0-U011-M1 TRW
34 HonDa Accord   77960-TA0-X031-M4 5WK44375 TRW
35 HonDa Accord   77960-SEA-Q821-M1 TRW
36 HonDa Accord 2003 77960-SEA-Q811-M1 TRW
37 HonDa Accord   77960-SEA-Q621-M1 TRW
38 HonDa Accord   77960-SEA-Q620-M1 TRW
39 HonDa Accord   77960-SEA-Q613-M1 TRW
40 HonDa Accord   77960-SDN-A831-M1 TRW
41 HonDa Accord 2003 77960-SDA-L814-M1 TRW
42 HonDa Accord 2008 77960-TE0-A012-M1 TRW
43 HonDa Accord 2010 77960-TCO-W612-M1 TRW
44 HonDa Accord 2008 77960-TC0-W011-M1 TRW
45 HonDa Accord   77960-SMG-E815-M1 TRW
46 HonDa Accord   77960-SEF-E822-M1 TRW
47 HonDa Accord   77960-SDN-C112-M1 TRW
48 HonDa Accord 2008 77960-SDN-A632-M1 TRW
49 HonDa Accord   77960-SDA-D031-M1 TRW
50 HonDa Accord   77960-SDA-D020-M1 TRW
51 HonDa Accord 2003 77960-SDA-Y620-M2 TRW
52 HonDa Accord 2010 77960-TL0-J111-M1 TRW
53 HonDa Accord 2009 77960-TC0-Q211-M1 TRW
54 HonDa Accord   77960-SEA-E817-M1 TRW
55 HonDa Accord 2003 77960-SDN-A820-M1 TRW
56 HonDa Accord   77960-SDA-A851-M1 TRW
57 HonDa Accord 2007 77960-SDA-D310-M1 TRW
58 HonDa Accord   77960-SDA-A913-M1 TRW
59 HonDa Accord 2004 77960-SDA-A840-M1 TRW
60 HonDa Accord   77960-SDA-A620-M2 Denso 152300-5522 Denso
61 HonDa Accord 2008 77960-TA0-L010-M4 5W44851  
62 HonDa Accord   77960-S84-A72-M2  
63 HonDa Accord   77960-SEA-G821-M1 TRW
64 HonDa Accord   77960-SDA-A720-M2 Denso 152300-6372 Denso
65 HonDa Accord   77960-TC0-W611-M1 TRW
66 HonDa Accord 2006 77960-SDA-C311-M1 TRW
67 HonDa Accord   77960-TLO-N913-M1 TRW
68 HonDa Accord   77960-SEG-G822-M1 TRW
69 HonDa Accord 2010 77960-TL0-E913-M1 TRW
70 HonDa Accord   77960-SDN-A820-M1 TRW
71 HonDa Accord   77960-TL0A-E912-M1 TRW
72 HonDa Accord   77960-TL0-N920-M1 TRW
73 HonDa Accord   77960-TA0-A031-M4 5WK44276 TRW
74 HonDa Accord 1995 77960-SV4-318 TRW
75 HonDa Accord 2013 77960-T2A-H911-M1 TRW
76 HonDa Accord 1995 77960-SV4-308 TRW
77 HonDa Accord 1996 77960-SV4-A82 TRW
78 HonDa Accord   77960-SDA-Q840-M1 TRW
79 HonDa Accord   77960-SEG-E812-M1 TRW
80 HonDa Accord 2007 77960-SDA-X111-M1 TRW
81 HonDa Accord   77960-SDA-D010-M1 TRW
82 HonDa Accord 2007 77960-SEA-Y410-M2  
83 HonDa Accord   77960-TA0-X011-M4  
84 HonDa Accord   77960-TA0-K011-M4  
85 HonDa Accord   77960-SN7-H91  
86 HonDa Accord   77960-SEG-E821-M1 TRW
87 HonDa Accord 2006 77960-SDA-Y011-M1 TRW
88 HonDa Accord   77960-SDA-A912-M1 TRW
89 HonDa Accord 2003 77960-SDA-A810-M1 TRW
90 HonDa Accord   77760-SEG-E822-M1 TRW
91 HonDa Accord   77960-SJA-D010-M2 Denso
92 HonDa Accord   77960-SDA-D310-M1 TRW
93 HonDa Accord   77960-SDA-A830-M2 TRW
95 HonDa Accord   77960-TCO-W011-M1 TRW
96 HonDa Accord 2004 77960-SEF-E812-M1 TRW
97 HonDa Accord Coupe   77960-SDN-C122-M1 TRW
98 HonDa Accord Hybrid   77960-SDR-A012-M4  
99 HonDa Accord Hybrid 2006 77960-SDR-A021-M4 5W43487  
100 HonDa Airwave 2005 77960-SLA-J62-M3  
101 HonDa City   77960-TM0-Z420-M3  
102 HonDa City 2010 77960-TMO-Q820-M3  
103 HonDa City 2010 77960-TM0-Y420-M3  
104 HonDa Civic 2012 77960 TR0 X013 M1  
105 HonDa Civic 2012 77960 TR0 B010 M4  
106 HonDa Civic 2006 77960-SVA-A221-M1 TRW TRW
107 HonDa Civic   77960-TV0-E020-M4 5WK44782  
108 HonDa Civic   77960-TSO-B412-M1 TRW
109 HonDa Civic   77960-TR0-A014-M1 TRW
110 HonDa Civic   77960-SNB-Y422-M1 TRW
111 HonDa Civic   77960-SNA-A216-M1 TRW
112 HonDa Civic 2013 77960-TR3-K611-M1 TRW
113 HonDa Civic   77960-SMR-E011-M1 TRW
114 HonDa Civic 2012 77960-TR0-T013-M1 TRW TRW
115 HonDa Civic   77960-SVA-A221-M1 TRW TRW
116 HonDa Civic   77960-SR3-L81  
117 HonDa Civic   77960-SMG-G110-M1 TRW
118 HonDa Civic 2013 77960-TV0-G020-M4 5WK44784 TRW
119 HonDa Civic 2014 77960-TS9-A110-M4 5WK44927 TRW
120 HonDa Civic 2012 77960-TS8-A012-M4 5WK44426 TRW
121 HonDa Civic 2013 77960-TR0-X020-M1 TRW
122 HonDa Civic 2012 77960-TR0-K013-M1 TRW
123 HonDa Civic   77960-SNB-Y830-M1 TRW
124 HonDa Civic   77960-SNB-E222-M1 TRW
125 HonDa Civic   77960-SNB-U822-M1 TRW
126 HonDa Civic 2013 77960-TRO-T020-M1 TRW
127 HonDa Civic 2010 77960-SNB-Y430-M1 TRW
128 HonDa Civic   77960-SNB-Q016-M1 TRW
129 HonDa Civic   77960-SNB-J822-M1 TRW
130 HonDa Civic   77960-SNB-J815-M1 TRW
131 HonDa Civic 2006 77960-SNB-J215-M1 TRW
132 HonDa Civic 2003 77960-S5A-A88-M2 TRW
133 HonDa Civic 2009 77960-SNA-A220-M1 TRW
134 HonDa Civic   77960-TR0-A222-M1 TRW
135 HonDa Civic   77960-TV0-Q920-M4 TRW
136 HonDa Civic 2012 77960-TR0-X012-M1 TRW
137 HonDa Civic   77960-SNB-C222-M1 TRW
138 HonDa Civic 2008 77960-SNA-X623-M1 TRW
139 HonDa Civic 2011 77960-TR0-A013-M1 TRW
140 HonDa Civic   77960-SNB-Q022-M1 TRW
141 HonDa Civic   77960-SNB-D220-M1 TRW
142 HonDa Civic 2010 7760-SMR-F120-M1  
143 HonDa Civic   77960-TVO-Q910-M4 5WK44786  
144 HonDa Civic   77960-TV0-G911-M4 5WK44423  
145 HonDa Civic   77960-TV0-E911-M4 5WK44421  
146 HonDa Civic   77960-TV0-E010-M4 5WK444782  
147 HonDa Civic 2013 77960-TS8-X012-M4 5WK44427  
148 HonDa Civic   77960-TR0-X014-M1  
149 HonDa Civic 2013 77960-TR0-A212-M1 TRW
150 HonDa Civic 2009 77960-SNB-J222-M1 TRW
151 HonDa Civic   77960-SNB-E230-M1 TRW
152 HonDa Civic   77960-SMR-F011-M1 TRW
153 HonDa Civic 2011 77960-SMG-G120-M1 TRW
154 HonDa Civic 2010 77960-SMG-E120-M1 TRW
155 HonDa Civic   77960-S04-N93-M2  
156 HonDa Civic   77960-S04-G92-M2  
157 HonDa Civic   77960-SVA-A211-M1  
158 HonDa Civic 1998 77960-TL0-N913-M1  
159 HonDa Civic 2012 77960-TR0-A012-M1  
160 HonDa Civic 2006 77960-SNB-Y815-M1 TRW
161 HonDa Civic   77960-SNB-D212-M1 TRW
162 HonDa Civic   77960-SNB-D012-M1 TRW
163 HonDa Civic   77960-SMT-E910-M1 TRW
164 HonDa Civic 2008 77960-SMG-E110-M1 TRW
165 HonDa Civic   77960-SMG-E014-M1 TRW
166 HonDa Civic 2009 77960-SVA-A230-M1 TRW
167 HonDa Civic 2007 77960-SNB-U422-M1 TRW
168 HonDa Civic   77960-SNA-A230-M1 TRW
169 HonDa Civic   77960-SNB-T022-M1 TRW
170 HonDa Civic 2007 77960-SNB-G222-M1 TRW
171 HonDa Civic   77960-TA0-A020-M4 5W43950  
172 HonDa Civic 2009 77960-SNA-A219-M1  
173 HonDa Civic 2006 77960-SNA-X620-M1  
174 HonDa Civic   77960-S5A-A85-M2  
175 HonDa Civic 2007 77960-SNB-Y421-M1 TRW
176 HonDa Civic   77960-SNB-D020-M1 TRW
177 HonDa Civic 2008 77960-SNA-X023-M1 TRW
178 HonDa Civic   77960-SMT-E120-M1 TRW
179 HonDa Civic 1998 77960-ST3-E83 5WK4136 TRW
180 HonDa Civic 2007 77960-SNA-L211-M1 TRW
181 HonDa Civic 2008 77960-SMG-E021-M1 TRW
182 HonDa Civic 2004 77960-S5A-A88-M2 TRW
183 HonDa Civic 1997 77960-S04-N81-M2 TRW
184 HonDa Civic 2000 77960-S03-G81-M2 TRW
185 HonDa CR-V   77960-T0A-D811-M4 TRW
186 HonDa CR-V   77960-T0A-X911-M1 TRW
187 HonDa CR-V   77960-SWA-G214-M4 TRW
188 HonDa CR-V 2013 77960-T0A-Y910-M1 TRW
189 HonDa CR-V   77960-T0A-U611-M4 TRW
190 HonDa CR-V 2013 77960-T0A-Q920-M4 TRW
191 HonDa CR-V 2013 77960-T0A-Q910-M4 TRW
192 HonDa CR-V   77960-T0A-H810-M4 TRW
193 HonDa CR-V 2004 77960-S9A-Q822-M1 TRW
194 HonDa CR-V   77960-S9A-N821-M1 TRW
195 HonDa CR-V 2001 77960-T0A-S812-M1 TRW
196 HonDa CR-V 2012 77960-T0A-N013-M1 TRW
197 HonDa CR-V 2006 77960-SWA-T011-M1 TRW
198 HonDa CR-V   77960-S9A-N810-M2 Denso 152300-4863 Denso
199 HonDa CR-V   77960-S9A-A810-M2 Denso 152300-4843 Denso
200 HonDa CR-V   77960-T0A-L013-M1 TRW
201 HonDa CR-V 2007 77960-SWA-Y413-M4 5WK43766 TRW
202 HonDa CR-V   77960-SWA-U413-M4 5WK43767 TRW
203 HonDa CR-V 2011 77960-SWA-G220-M4 5WK44014 TRW
206 HonDa CR-V   77960-SWA-D814-M4 5WK43815 TRW
207 HonDa CR-V   77960-SCA-E014-M1 TRW
208 HonDa CR-V   77960-SCA-E013-M1 TRW
209 HonDa CR-V   77960-S9A-X020-M1 TRW
210 HonDa CR-V   77960-S9A-Q824-M1 TRW
211 HonDa CR-V 2006 77960-S9A-Q823-M1 TRW
212 HonDa CR-V   77960-S9A-Q612-M1 TRW
213 HonDa CR-V   77960-S10-A81 TRW
214 HonDa CR-V   77960-SWA-E240-M4 5WK44016 TRW
215 HonDa CR-V   77960-SCA-E012-M1 TRW
216 HonDa CR-V 2008 77960-SWA-Y414-M4  
217 HonDa CR-V   77960-SWA-D813-M4 5WK43815  
218 HonDa CR-V   77960-S9A-Y413-M1  
219 HonDa CR-V   77960-S9A-X812-M1  
220 HonDa CR-V   77960-S9A-X222-M1  
221 HonDa CR-V 2011 77960-SWA-L210-M4  
222 HonDa CR-V   77960-SWA-E231-M4  
223 HonDa CR-V   77960-SWA-E230-M4  
224 HonDa CR-V   77960-S9A-X220-M1  
225 HonDa CR-V 2010 77960-SWA-A220-M1 TRW
226 HonDa CR-V 2007 77960-SWA-A212-M1 TRW
227 HonDa CR-V   77960-SCA-G014-M1  
228 HonDa CR-V 2008 77960-SWA-G214-M4 5WK44014  
229 HonDa CR-V   77960-S9A-A220-M1  
230 HonDa CR-V 2009 77960-SWA-Y811-M1 TRW
231 HonDa CR-V   77960-SWA-A213-M1 TRW
232 HonDa CR-V   77960-S10-A91 TRW
233 HonDa CR-V   77960-T0A-H610-M4 5WK44864  
234 HonDa CR-V   77960-SCA-E812-M1  
235 HonDa CR-V   77960-S9A-N810-M2  
236 HonDa CR-V 2003 77960-SWA-S9A-Q810-M1  
237 HonDa CR-V   77960-SWA-P614-M4  
238 HonDa CR-V 2006 77960-S9A-Y614-M1  
239 HonDa CRV   77960-T0A-H820-M4 5WK44865  
240 HonDa CRV   77960-T0A-F610-M4  
241 HonDa CRV   77960-S9A-Y414-M1 TRW
242 HonDa CRV 2006 77960-S9A-Q614-M1 TRW
243 HonDa CRV 2013 77960-T0A-X010-M1 TRW
244 HonDa CRV 2013 77960-T0A-S813-M1 TRW
245 HonDa CRV   77960-SWA-M611-M1 TRW
246 HonDa CRV 2013 77960-T0A-A110-M1 TRW
247 HonDa CRV   77960-S9A-Y412-M1 TRW
248 HonDa CRV 2012 77960-TOA-L012-M1 TRW
249 HonDa Edix   77960-SJD-J810-M2  
250 HonDa Element 2008 77960-SCV-A012-M1 TRW
251 HonDa FIT   77960-TF0-J430-M3 TRW
252 HonDa FIT   77960-TF0-Y420-M3 TRW
253 HonDa FIT 2011 77960-TK6-A042-M1 TRW
254 HonDa FIT   77960-TK6-A041-M1 TRW
255 HonDa FIT 2008 77960-SLN-L320-M1 TRW
256 HonDa FIT 2008 77960-SLN-L220-M1  
257 HonDa FIT 2009 77960-TK6-A011-M1  
258 HonDa FIT 2010 77960-SLN-L230-M1  
259 HonDa FIT   77960-TF0-Y421-M3 KeiHin
260 HonDa FR-V 2009 77960-SJH-G210-M2 Denso
261 HonDa FR-V   77960-SJD-G210-M2 Denso 152300-7373 Denso
262 HonDa FR-V   77960-SJH-E210-M2 Denso
263 HonDa FR-V   77960-SJA-D010-M2 Denso 152300-9933 Denso
264 HonDa FR-V 2008 77960-SJD-E210-M2 Denso 152300-7364 Denso
265 HonDa HR-V   77960-S2H-G010-M1 Denso 152300-2811 Denso
266 HonDa Insight   77960-TM8-J411-M2 Denso 150300-1692 Denso
267 HonDa Insight 2010 77960-TM8-A011-M2 Denso 150300-1652 Denso
268 HonDa Insight   77960-TM8-E811-M2 Denso 150300-1672 Denso
269 HonDa Insight 2010 77960-TM8-A011-M2 Denso 150300-1652 Denso
270 HonDa Insprie 2010 77960-TC0-N211-M1  
271 HonDa Jazz   77960-TF0-Z820-M3 KeiHin
272 HonDa Jazz   77960-TFO-U621-M3 KeiHin
273 HonDa Jazz   77960-TF0-Q813-M3 KeiHin
274 HonDa Jazz 2010 77960-TF0-E821-M3 KeiHin
275 HonDa Jazz 2009 77960-TF0-E820-M3 KeiHin
276 HonDa Legend 2006 77920-SJA-E11-M3 KeiHin
277 HonDa Legend   77920-SJA-E13-M3 KeiHin
278 HonDa Legend   77920-SJA-E14-M3 KeiHin
279 HonDa Legend 2006 77920-SJA-E11-M3 KeiHin
280 HonDa Legend   77960-SJA-G110-M2 Denso 152300-9314 Denso
[Trở Về Trang Trước]

Tag : tui khi, reset tui khi, airbag HONDA, reset túi khí HONDA, hop dieu khien , hộp điều khiển, reset , airbag, tui khí, cài đặt command, cic navigation, multi media interface, cài đặt amplies, dvd, radio, xe audi-mercedes-bmw, đo option xe bmw, hệ thống chống trộm immobilizer, central gateway, car access system(cas), footwell module, electronic gear shift(egs), cảm biến trọng lượng ghế phụ ô tô, vỉ điện hộp số ô tô, cài đặt hộp sam cho ô tô, hộp cầu chì, gỡ bỏ component protection avtive, coding hộp điều khiển ô tô, coding độ function ô tô, độ turbo, độ màn hình dvd , đô keyless go, độ head up display, độ night view, cung cấp SCN coding ô tô, up phần mềm / firmware hộp điều khiển động cơ , đồng bộ isn cas-dme-egs ô tô, hộp động cơ , ecu , 722.9 tcu, cài đặt âm li, junction box, paddle shift, ballast ô tô