Reset túi khí Hyundai

Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí.

Nhận Reset các loại túi khí HYUNDAI
 
Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí. Ngoài cách thay mới hộp điều khiển, chúng tôi cung cấp dịch vụ reset túi khí HUYNDAI. Công việc này được xử lý hoàn toàn bằng phần mềm không sửa chữa phần cứng giúp hộp điều khiển túi khí trở về trạng thái mới xuất xưởng. Phương pháp này an toàn tuyệt đối và đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng.

Danh sách túi khí:
STT Hãng Xe Dòng Xe Năm ID Nhà sản xuất
1 HYUNDAI Accent   95910-25700 Siemens
2 HYUNDAI Accent   95910-25500 Siemens
3 HYUNDAI Accent   95910-1R000 Delphi
4 HYUNDAI Accent   95910-1E000 Mobis
5 HYUNDAI Accent 2011 95910-1R100 Delphi
6 HYUNDAI Accent   95910-1R210 Delphi
7 HYUNDAI Accent   95910-1R300 Delphi
8 HYUNDAI Accent   95910-1R200 Delphi
9 HYUNDAI Accent 2009 95910-1E900 Mobis
10 HYUNDAI Accent   95910-1E100  Mobis
11 HYUNDAI Accent   95910-25800 Siemens
12 HYUNDAI Accent   95910-1E250 Mobis
13 HYUNDAI Accent   95910-25200 Siemens
14 HYUNDAI Accent 2007 95910-1E150 Mobis
15 HYUNDAI Accent   95910-A3100 TAM
16 HYUNDAI Accent 2007 95910-1E200 Mobis
17 HYUNDAI Accent   95910-1R220 Delphi
18 HYUNDAI Accent   95910-25600 Siemens
19 HYUNDAI Amica   95910-05800 HAE
20 HYUNDAI Atos   95910-02001 HAE
21 HYUNDAI Atos   95910-05600 HAE
22 HYUNDAI Atos   95910-02200  
23 HYUNDAI Atos   95910-02101  
24 HYUNDAI Avante   95910-3X800 Mobis
25 HYUNDAI Avante   95910-3X200 Mobis
26 HYUNDAI Avante   95910-2Q000 Mobis
27 HYUNDAI Avante   95910-2H200 Mobis
28 HYUNDAI Avante   95910-2H000 Mobis
29 HYUNDAI Avante   95910-2H100 Mobis
30 HYUNDAI Azera   95910-3L560 Bosch
31 HYUNDAI Azera   95910-3L460 Bosch
32 HYUNDAI Azera   95910-3L500 Bosch
33 HYUNDAI Azera   95910-3L010 Bosch
34 HYUNDAI Azera   95910-3L150 Bosch
35 HYUNDAI Azera   95910-3L450 Bosch
36 HYUNDAI Azera   95910-3L000 Bosch
37 HYUNDAI Coupe   95910-2C400 HAE
38 HYUNDAI Coupe   95910-2C500 HAE
39 HYUNDAI Coupe   95910-2C100 HAE
40 HYUNDAI Coupe   95910-2C300 HAE
41 HYUNDAI Coupe   95910-2C700  
42 HYUNDAI Coupe   95910-2C200  
43 HYUNDAI Elantra 2014 95910-A5150 Mobis
44 HYUNDAI Elantra   95910-A5600 Mobis
45 HYUNDAI Elantra   95910-3X200 Mobis
46 HYUNDAI Elantra 2013 95910-3X050 Mobis
47 HYUNDAI Elantra 2004 95910-2D650 Breed
48 HYUNDAI Elantra 2014 95910-3X800 Mobis
49 HYUNDAI Elantra 2013 95910-3X700 Mobis
50 HYUNDAI Elantra   95910-3X000 Mobis
51 HYUNDAI Elantra   95910-3X600 Mobis
52 HYUNDAI Elantra 2013 95910-A5100 Mobis
53 HYUNDAI Elantra 2010 95910-2L200 Mobis
54 HYUNDAI Elantra 2012 95910-3X100 Mobis
55 HYUNDAI Elantra   95910-3Y010 Mobis
56 HYUNDAI Elantra 2011 95910-3Y000 Mobis
57 HYUNDAI Elantra 2013 95910-3X060 Mobis
58 HYUNDAI Elantra   95910-2D730 Delphi
59 HYUNDAI Elantra 2005 95910-2D700 Delphi
60 HYUNDAI Elantra   95910-2H100 Mobis
61 HYUNDAI Elantra   95910-2H000 Mobis
62 HYUNDAI Elantra   95910-3X010 Mobis
63 HYUNDAI Elantra   95910-2D820 Delphi
64 HYUNDAI Elantra   95910-3Y600  
65 HYUNDAI Elantra   95910-2H500 Mobis
66 HYUNDAI Elantra   95910-2D100  
67 HYUNDAI Elantra   95910-2L250 Mobis
68 HYUNDAI Elantra   95910-2D710 Delphi
69 HYUNDAI Elantra   95910-2D350  
70 HYUNDAI Elantra   95910-2L040  Mobis
71 HYUNDAI Elantra   95910-2L020 Mobis
72 HYUNDAI Elantra   95910-2L030 Mobis
73 HYUNDAI Entourage   95910-4D100 Mobis
74 HYUNDAI Equus   95910-3B270 Siemens
75 HYUNDAI Equus   95910-3B470 Siemens
76 HYUNDAI Equus   95910-3B460 Siemens
77 HYUNDAI Equus   95910-3B160 Siemens
78 HYUNDAI Equus   95910-3B260 Siemens
79 HYUNDAI Equus   95910-3N010 BOSCH
80 HYUNDAI Equus   95910-3N200 Delphi
81 HYUNDAI Equus   95910-3N000 Delphi
82 HYUNDAI Equus   95910-3B150 Siemens
83 HYUNDAI Equus   95910-3N100  Bosch
84 HYUNDAI Galloper   HR806600 HPI sungwoo
85 HYUNDAI Genesis   95910-3M500 Delphi
86 HYUNDAI Genesis   95910-3M250 Delphi
87 HYUNDAI Genesis 2009 95910-3M150 Delphi
88 HYUNDAI Genesis   95910-3M100 BOSCH
89 HYUNDAI Genesis   95910-3M300 BOSCH
90 HYUNDAI Genesis   95910-3M350 BOSCH
91 HYUNDAI Genesis   95910-2M260 BOSCH
92 HYUNDAI Genesis   95910-2M200 BOSCH
93 HYUNDAI Genesis   95910-2M000 BOSCH
94 HYUNDAI Genesis Coupe   95910-2M150 BOSCH
95 HYUNDAI Genesis Coupe   95910-2M100 BOSCH
96 HYUNDAI Genesis Coupe   95910-2M000 BOSCH
97 HYUNDAI Getz   95910-1C150 Mobis
98 HYUNDAI Getz   95910-1C110 Mobis
99 HYUNDAI Getz   95910-1C770 Mobis
100 HYUNDAI Getz   95910-1C750 Mobis
101 HYUNDAI Getz   95910-1C270 Mobis
102 HYUNDAI Getz   95910-1C250 Mobis
103 HYUNDAI Getz   95910-1C780  Mobis
104 HYUNDAI Getz   95910-1C000 Mobis
105 HYUNDAI Getz   95910-1C200 TRW
106 HYUNDAI Getz   95910-1C010  
107 HYUNDAI Getz   95910-1C260 Mobis
108 HYUNDAI Getz   95910-1C650 Mobis
109 HYUNDAI Grandeur   95910-3L500 BOSCH
110 HYUNDAI Grandeur   95910-3L560 BOSCH
111 HYUNDAI Grandeur   95910-3L500 BOSCH
112 HYUNDAI Grandeur   95910-3L450 BOSCH
113 HYUNDAI Grandeur   95910-3L150 BOSCH
114 HYUNDAI Grandeur   95910-3L060 BOSCH
115 HYUNDAI H 1   95900-4A301 BOSCH
116 HYUNDAI H 1   95910-4H500 BOSCH
117 HYUNDAI H 1   95910-4H600 BOSCH
119 HYUNDAI I 10   95910-0X100 Siemens
120 HYUNDAI I 10   95910-0X700 Siemens
121 HYUNDAI I 10   95910-0X000 Siemens
122 HYUNDAI I 10   95910-0X200 Siemens
123 HYUNDAI I 20   95910-1J200 Mobis
124 HYUNDAI I 20   95910-1J300 Mobis
125 HYUNDAI I 20   95910-1J400 Mobis
126 HYUNDAI I 20 2011 95910-1J000 Mobis
127 HYUNDAI I 20   95910-1K100  
128 HYUNDAI I 20   95910-1J100 Mobis
129 HYUNDAI I 30   95910-A5200 Mobis
130 HYUNDAI I 30   95910-A5350 Mobis
131 HYUNDAI I 30 2012 95910-A5400 Mobis
132 HYUNDAI I 30   95910-A5300 Mobis
133 HYUNDAI I 30   95910-A6300 Mobis
134 HYUNDAI I 30 2012 95910-A6100 Mobis
135 HYUNDAI I 30 2012 95910-A6000 Mobis
136 HYUNDAI I 30   95910-2L040 Mobis
137 HYUNDAI I 30 2008 95910-2R100 Mobis
138 HYUNDAI I 30   95910-2L120 Mobis
139 HYUNDAI I 30   95910-2L130 Mobis
140 HYUNDAI I 30 2009 95910-2L060 Mobis
141 HYUNDAI I 30   95910-2L000 Mobis
142 HYUNDAI I 30   95910-2L020 Mobis
143 HYUNDAI I 30   95910-2L030 Mobis
144 HYUNDAI I 30   95910-2R000 Mobis
145 HYUNDAI I 30   95910-A2300 Mobis
146 HYUNDAI I 30   95910-2L050 Mobis
147 HYUNDAI I 40   95910-3Z000 Mobis
148 HYUNDAI I 40   95910-3Z300 Mobis
149 HYUNDAI I 40 2012 95910-3Z100 Mobis
150 HYUNDAI IX35 2014 95910-2s350 Delphi
151 HYUNDAI IX35 2012 95910-2S100 Delphi
152 HYUNDAI IX35   95910-2Y300 Delphi
153 HYUNDAI IX35   95910-2Y000 Delphi
154 HYUNDAI IX35   95910-2Y250 Delphi
155 HYUNDAI IX35   95910-2Y200 Delphi
156 HYUNDAI IX35   95910-2S200 Delphi
157 HYUNDAI IX35   95910-2S750 Delphi
158 HYUNDAI IX35   95910-2Y150 Delphi
159 HYUNDAI IX35   95910-2S850 Delphi
160 HYUNDAI IX35   95910-2S700 Delphi
161 HYUNDAI IX35   95910-2S600 Delphi
162 HYUNDAI IX35 2010 95910-2S000 Delphi
163 HYUNDAI IX35   95910-2Y100 Delphi
164 HYUNDAI IX55 2010 95910-3J600 AUTOLIV
165 HYUNDAI IX55   95910-3J000 AUTOLIV
166 HYUNDAI IX55   95910-3J500 AUTOLIV
167 HYUNDAI IX55   95910-3J200 AUTOLIV
168 HYUNDAI IX55   95910-3J400 AUTOLIV
169 HYUNDAI Matrix   95910-10000 Autonet
170 HYUNDAI Matrix   95910-17250 Delphi
171 HYUNDAI Matrix   95910-17750  Delphi
172 HYUNDAI Matrix   95910-10110 Autonet
173 HYUNDAI Matrix   95910-10200 Autonet
174 HYUNDAI Matrix 2006 95910-17150 Delphi
175 HYUNDAI Matrix   95910-17100 Delphi
176 HYUNDAI Matrix   95910-10210  
177 HYUNDAI Matrix   95910-17600  
178 HYUNDAI Matrix   95910-10210  
179 HYUNDAI Matrix   95910-17650 Delphi
180 HYUNDAI Porter   95910-4F000 Mobis
181 HYUNDAI SantaFe 2014 95910-2W000  
182 HYUNDAI SantaFe   95910-2B700 BOSCH
183 HYUNDAI SantaFe   SA3104800-00 BOSCH
184 HYUNDAI SantaFe   95910-26600 BOSCH
185 HYUNDAI SantaFe   95910-26200 Siemens
186 HYUNDAI SantaFe   95910-2B080 BOSCH
187 HYUNDAI SantaFe   95910-2B070 BOSCH
188 HYUNDAI SantaFe   95910-26000  Siemens
189 HYUNDAI SantaFe   95910-2B670 BOSCH
190 HYUNDAI SantaFe   95910-2B180 BOSCH
191 HYUNDAI SantaFe   95910-2B170 BOSCH
192 HYUNDAI SantaFe 2010 95910-0W100 BOSCH
193 HYUNDAI SantaFe   95910-2B600 BOSCH
194 HYUNDAI SantaFe   95910-0W000 BOSCH
195 HYUNDAI SantaFe 2007 95910-2B470 BOSCH
196 HYUNDAI SantaFe 2005 95910-26250 Breed
197 HYUNDAI SantaFe   95910-2B970 BOSCH
198 HYUNDAI SantaFe   95910-2W100  
199 HYUNDAI SantaFe   95910-2B900 BOSCH
200 HYUNDAI SantaFe   95910-2B770 BOSCH
201 HYUNDAI SantaFe   95910-2B580 BOSCH
202 HYUNDAI SantaFe   95910-26100 Siemens
203 HYUNDAI SantaFe   95910-26500 Siemens
204 HYUNDAI SantaFe   95910-0W100 BOSCH
205 HYUNDAI SantaFe   95910-27350  
206 HYUNDAI SantaFe   95910-26700 Siemens
207 HYUNDAI SantaFe   95910-26000  
208 HYUNDAI SantaFe   95910-2B270  
209 HYUNDAI Solaris   95910-2S100 Delphi
210 HYUNDAI Solaris 2011 95910-1R000 Delphi
211 HYUNDAI Solaris   95910-1R100 Delphi
212 HYUNDAI Sonata 2014 95910-C1150 Mobis
213 HYUNDAI Sonata   95910-3S220 Mobis
214 HYUNDAI Sonata   95910-3K400 Mobis
215 HYUNDAI Sonata 2015 95910-C2000 Mobis
216 HYUNDAI Sonata 2015 95910-C1000 Mobis
217 HYUNDAI Sonata 2011 95910-3Q000 Mobis
218 HYUNDAI Sonata   95910-3Q010 Mobis
219 HYUNDAI Sonata   95910-C1300 Mobis
220 HYUNDAI Sonata   95910-3S300 Mobis
221 HYUNDAI Sonata   95910-3S020 Mobis
222 HYUNDAI Sonata 2011 95910-4R000 Mobis
223 HYUNDAI Sonata   95910-3D000 Siemens
224 HYUNDAI Sonata   95910-4R100 Mobis
225 HYUNDAI Sonata   95910-3S210 Mobis
226 HYUNDAI Sonata   95910-3S120 Mobis
227 HYUNDAI Sonata   95910-3S010 Mobis 3S959-10010 Mobis
228 HYUNDAI Sonata 2013 95910-3Q150 Mobis 3Q959-10150 Mobis
229 HYUNDAI Sonata 2012 95910-3Q110 Mobis 3Q959-10110 Mobis
230 HYUNDAI Sonata   95910-3S110 Mobis 3S959-10110 Mobis
231 HYUNDAI Sonata   95910-3S000 Mobis 3S959-10000 Mobis
232 HYUNDAI Sonata   95910-3K500  
233 HYUNDAI Sonata   95910-3K210 Mobis 3K959-10210 Mobis
234 HYUNDAI Sonata   95910-3K110 Mobis 3K959-10110 Mobis
235 HYUNDAI Sonata 2009 95910-3K010 Mobis 3K959-10010 Mobis
236 HYUNDAI Sonata   95910-3K410 Mobis 3K959-10410 Mobis
237 HYUNDAI Sonata 2012 95910-3X000 Mobis 3X959-10000 Continental 5WK44352 Mobis
238 HYUNDAI Sonata 2009 95910-0A010 Mobis
239 HYUNDAI Sonata   95910-3D100 Siemens
240 HYUNDAI Sonata   95910-3D000 Siemens 5WK43065 Siemens
241 HYUNDAI Sonata   95910-3D200 Siemens 5WK43067 Siemens
242 HYUNDAI Sonata   95910-0A000 Mobis
243 HYUNDAI Starex   95910-4H700 Delphi SA3107500-00 Bosch 0 285 010 025 BOSCH
244 HYUNDAI Starex   95910-4H800 Delphi SA3107600-00 Bosch 0 285 010 024 BOSCH
245 HYUNDAI Starex   95910-4H600 Delphi SA3107200-00 Bosch 0 285 001 925 BOSCH
246 HYUNDAI Starex   95900-4A500  
247 HYUNDAI Starex   95900-4A310  
248 HYUNDAI Starex   95910-4H500 Delphi SA3107100-00 Bosch 0 285 001 924 BOSCH
249 HYUNDAI Terracan   95910-H1750 Delphi
250 HYUNDAI Terracan 2007 95910-H1650 Delphi
251 HYUNDAI Terracan   95910-H1600  
252 HYUNDAI Terracan   95910-H1500  
253 HYUNDAI Terracan   95910-H1600  
254 HYUNDAI Tiburon   95910-2C500  
255 HYUNDAI Tiburon   95910-2C100  
256 HYUNDAI Tiburon   95910-2C400  
257 HYUNDAI Tiburon   95910-2C700  
258 HYUNDAI Tiburon   95910-2C300  
259 HYUNDAI Tiburon   95910-27350  
260 HYUNDAI Tiburon   95910-2C200  
261 HYUNDAI Tiburon   95910-2E700 Bosch 4070934-4474 Delphi SA3102300-00 BOSCH
262 HYUNDAI Trajet   95910-3A700 HyunDai
263 HYUNDAI Trajet   95910-3A500  
264 HYUNDAI Trajet   95910-3A000  
265 HYUNDAI Trajet 2007 95910-3A600  
266 HYUNDAI Trajet   95910-3A100  
267 HYUNDAI Tucson 2015 95910-2S150 Delphi 28417303 BOSCH
268 HYUNDAI Tucson   95910-2S650 Delphi 28405705 BOSCH
269 HYUNDAI Tucson 2011 95910-2S600 Delphi 28309520 BOSCH
270 HYUNDAI Tucson 2006 95910-1F100 Delphi SA3102700-00 Bosch 407934-4657 BOSCH
271 HYUNDAI Tucson   95910-2E510 Delphi SA3111800-00 Bosch 407934-7320 BOSCH
272 HYUNDAI Tucson 2007 95910-2E410 Delphi SA3111700-00 Bosch 407934-7310 BOSCH
273 HYUNDAI Tucson   95910-2E500 Delphi SA3102100-00 Bosch 407934-4454 BOSCH
274 HYUNDAI Tucson   95910-2E200 Delphi SA3101800-00 Bosch 407934-4424 BOSCH
275 HYUNDAI Tucson   95910-2E310 Delphi SA3111600-00 Bosch 407934-7300 BOSCH
276 HYUNDAI Tucson 2009 95910-2E710 Delphi SA3112000-00 Bosch 407934-7340 BOSCH
277 HYUNDAI Tucson 2007 95910-2E610 Delphi 3111900-00 Bosch 407934-7330 BOSCH
278 HYUNDAI Tucson   95910-2E210 Delphi SA3111500-00 Bosch 407934-7290 BOSCH
279 HYUNDAI Tucson   95910-2E700 Delphi SA3102300 Bosch 407934-4474 BOSCH
280 HYUNDAI Tucson   95910-2E000 Delphi SA3101300-00 Bosch 407934-4404 BOSCH
281 HYUNDAI Tucson   95910-2S000 Delphi 28322886 BOSCH
282 HYUNDAI Tucson   95910-2S850 Delphi 28366908  
283 HYUNDAI Tucson   95910-2S100 Delphi 28267127  
284 HYUNDAI Tucson   95910-2S750 Delphi 28394001  
285 HYUNDAI Tucson   95910-2E600 Bosch 407934-4464  
286 HYUNDAI Tucson   95910-2E100 Bosch 407934-4414 Delphi SA3101400
287 HYUNDAI Tucson   95910-2S500 Delphi
288 HYUNDAI Tucson   95910-2E300 Bosch 407934-4434 Delphi BOSCH
289 HYUNDAI Tucson   9S12DG128 Delphi
290 HYUNDAI Veloster   95910-2V300 Delphi 28322876 Delphi
291 HYUNDAI Veloster 2015 95910-2V030 Delphi 28400435 Delphi
292 HYUNDAI Veloster   95910-2V200 Delphi 28400429 Delphi
293 HYUNDAI Veloster   95910-2V100 Delphi 28332673 Delphi
294 HYUNDAI Veloster   95910-2V020 Delphi 28368492 Delphi
295 HYUNDAI Veloster 2012 95910-2V000 Delphi 28280415 Delphi
296 HYUNDAI Veracruz   95910-3J500 Autoliv 606231005G Autoliv
297 HYUNDAI Veracruz   95910-3J900 Autoliv 606231006B Autoliv
298 HYUNDAI Veracruz   95910-3J200 Autoliv 606231007E Autoliv
299 HYUNDAI Veracruz   95910-3J100 Autoliv
300 HYUNDAI Veracruz   95910-3J400 Autoliv
301 HYUNDAI Verna   95910-1E100 Mobis 1E959-10100 Mobis
[Trở Về Trang Trước]

Tag : reset túi khí, reset tui khi, airbag HYUNDAI, hop dieu khien , hộp điều khiển, reset , airbag, tui khi, tui khí, cài đặt command, cic navigation, multi media interface, cài đặt amplies, dvd, radio, xe audi-mercedes-bmw, đo option xe bmw, hệ thống chống trộm immobilizer, central gateway, car access system(cas), footwell module, electronic gear shift(egs), cảm biến trọng lượng ghế phụ ô tô, vỉ điện hộp số ô tô, cài đặt hộp sam cho ô tô, hộp cầu chì, gỡ bỏ component protection avtive, coding hộp điều khiển ô tô, coding độ function ô tô, độ turbo, độ màn hình dvd , đô keyless go, độ head up display, độ night view, cung cấp SCN coding ô tô, up phần mềm / firmware hộp điều khiển động cơ , đồng bộ isn cas-dme-egs ô tô, hộp động cơ , ecu , 722.9 tcu, cài đặt âm li, junction box, paddle shift, ballast ô tô