Reset túi khí Kia

Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí.

Nhận Reset các loại túi khí KIA
 
Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí. Ngoài cách thay mới hộp điều khiển, chúng tôi cung cấp dịch vụ reset túi khí KIA. Công việc này được xử lý hoàn toàn bằng phần mềm không sửa chữa phần cứng giúp hộp điều khiển túi khí trở về trạng thái mới xuất xưởng. Phương pháp này an toàn tuyệt đối và đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng.

Danh sách Reset túi khí Kia:
STT Hãng Xe Dòng Xe Năm ID Nhà sản xuất
1 Kia Amanti 2006 95910-3F900 Siemens VDO 5WY67051 Siemens
2 Kia        
3 Kia Bongo   95910-4E250 Mobis 4E959-10250 Mobis
4 Kia Bongo   95910-4E000 Mobis 4E959-10000 Mobis
5 Kia        
6 Kia Borrego 2008 95910-2J400 Delphi SA3108300-00 Bosch 0 285 010 016 Delphi
7 Kia Borrego   95910-2J300 Bosch 0 285 010 023  
8 Kia Borrego   95910-2J000 Delphi SA3107900-00 Bosch 0 285 010 014 Delphi
9 Kia Borrego   95910-2J550 Delphi SA3108600-00 Bosch 0 285 010 019 Delphi
10 Kia        
11 Kia Carens 2014 95910-1D300 Mobis 1D959-10300 Bosch 0 285 001 918 Mobis
12 Kia Carens   95910-1D500 Mobis 1D959-10500  
13 Kia Carens   J5 0K2FE 67 7F0 Mobis 13029  
14 Kia Carens   0K2FC 67 7F0 Mobis 13027  
15 Kia Carens   95910-1D300 Mobis 1D959-10300 Bosch 0 285 001 918 Mobis
16 Kia Carens   95910-1D200 Mobis 1D959-10200 Bosch 0 285 001 917 Mobis
17 Kia Carens   95910-1D100 Mobis 1D959-10100 Bosch 0 285 001 916 Mobis
18 Kia Carens   95910-1D400 Mobis 1D959-10400 Bosch 0 285 001 919 Mobis
19 Kia Carens   95910-1D600 Mobis 1D959-10600 Bosch 0 285 001 921 Mobis
20 Kia        
21 Kia Carnival   95910-4D850 Mobis 13146 Mobis
22 Kia Carnival 2013 95910-4D430 Mobis 4D959-10430 Mobis
23 Kia Carnival 2010 95910- 4D100 Mobis 4D959-10100 Mobis
24 Kia Carnival   95910-4D300 Mobis 13068 Mobis
25 Kia Carnival   95910-4D830 Mobis 4D959-10830 Mobis
26 Kia Carnival   95910-4D720 Mobis 4D959-10720 Mobis
27 Kia Carnival 2009 95910-4D640 Mobis 4D959-10640 Mobis
28 Kia Carnival   95910-4D320 Mobis 4D959-10320 Mobis
29 Kia Carnival 2010 95910-4D230 Mobis 4D959-10230 Mobis
30 Kia Carnival 2005 0 K54B 67 7F0A Mobis Mobis
31 Kia Carnival   95910-4D850 Mobis 13146 Mobis
32 Kia Carnival   95910-4D930 Mobis 4D959-10930 Mobis
33 Kia Carnival   95910-4D330 Mobis 4D959-10330 Mobis
34 Kia Carnival   95910-4D220 Mobis 4D959-10220 Mobis
35 Kia Carnival   0 K54C 67 7F0A Mobis Mobis
36 Kia Carnival   95910-4D600 Mobis
37 Kia Carnival   95910-4D820 Mobis 4D959-10820 Mobis
38 Kia Carnival   95910-4D180 Mobis 4D959-10180 Mobis
39 Kia Carnival   95910-4D200 Mobis Mobis
40 Kia Carnival   0 K52Y 67 7F0A Mobis Mobis
41 Kia Carnival   95910-4D160 Mobis 4D959-10160 Mobis
42 Kia        
43 Kia Ceed   95910-A2310 TRW A2959-10310  
44 Kia Ceed   95910-A2320  
45 Kia Ceed   95910-A2100  
46 Kia Ceed 2010 95910-1H250 Mobis 1H959-10250 Mobis
47 Kia Ceed   95910-1H000 Mobis 1H959-10000 Mobis
48 Kia Ceed   95910-1H200 Mobis  
49 Kia Ceed   95910-1H100 Mobis  
50 Kia        
51 Kia Cerato 2010 95910-1M100 Mobis 1M959-10100 Mobis
52 Kia Cerato   95910-2F500 Mobis 2F959-10500 Mobis
53 Kia Cerato 2013 95910-1M550 Mobis 1M959-10550 Mobis
54 Kia Cerato 2012 95910-1M500 Mobis 1M959-10500 Mobis
55 Kia Cerato   95910-2F610 Mobis Mobis
56 Kia Cerato   95910-1M350 Mobis 1M959-10350 v2.2 Mobis
57 Kia Cerato 2014 95910-A7020 Mobis A7959-10020 Mobis
58 Kia Cerato   95910-1M250 Mobis 1M959-10250 Mobis
59 Kia Cerato   95910-A7000 Mobis A7959-10000 Mobis
60 Kia Cerato   95910-A7120 Mobis A7959-10120 Mobis
61 Kia Cerato   95910-A7100 Mobis A7959-10100 Mobis
62 Kia Cerato   95910-1M160 Mobis 1M959-10160 Mobis
63 Kia Cerato   95910-2F000 Mobis 13033 Mobis
64 Kia Cerato   95910-2F250 Mobis 13058 Mobis
65 Kia Cerato   95910-1M300 Mobis 1M959-10300 Mobis
66 Kia Cerato 2010 95910-1M200 Mobis 1M959-10200 Mobis
67 Kia Cerato   95910-A7300 Mobis
68 Kia Cerato   95910-1M650 Mobis 1M959-10650 Mobis
69 Kia       Mobis
70 Kia Forte 2014 95910-A7350 Mobis A7959-10350 Mobis
71 Kia Forte   95910-1Q000 Mobis 1Q959-10000 Mobis
72 Kia Forte   95910-A7300 Mobis A7959-10300 Mobis
73 Kia Forte 2010 95910-1M400 Mobis 1M959-10400 Mobis
74 Kia Forte 2011 95910-1M150 Mobis 1M959-10150 Mobis
75 Kia Forte 2011 95910-1M450 Mobis 1M959-10450 Mobis
76 Kia Forte   95910-A7300 Mobis A7959-10300 Mobis
77 Kia Forte   95910-1M250 Mobis 1M959-10250 Mobis
78 Kia Forte   95910-1M100 Mobis 1M959-10100 Mobis
79 Kia Forte   95910-1M160 Mobis 1M959-10160 Mobis
80 Kia Forte   95910-1M200 Mobis 1M959-10200 Mobis
81 Kia        
82 Kia Grand Carnival   95910-4H500 Delphi SA3107100-00 Bosch 0 285 001 924 Delphi
83 Kia     95910-4D330 Mobis 4D959-10330 Mobis
84 Kia     95910-4D300 Mobis 13068 Mobis
85 Kia     95910-4D850 Mobis Mobis
86 Kia       Mobis
87 Kia K-9   95910-3T000 Mobis 3T959-10000 Continental 5WK44356 Mobis
88 Kia K-9   95910-3T050 Mobis 3T959-10050 Continental 5WK44358 Mobis
89 Kia       Mobis
90 Kia K3   95910-A7150 Mobis A7959-10150 Mobis
91 Kia       Mobis
92 Kia K5   95910-2T110 Mobis 2T959-10110 Mobis
93 Kia K5   95910-2T010 Mobis 2T959-10010 Mobis
94 Kia K5   95910-1U100 Mobis 4U959-10100 Mobis
95 Kia K5   95910-2T000 Mobis 2T959-10000 Mobis
96 Kia K5   95910-4U100 Mobis 4U959-10100 Mobis
97 Kia K5   95910-2T100 Mobis 2T959-10100 Mobis
98 Kia        
99 Kia Lotze   95910-2G050 Autoliv  
100 Kia Lotze   95910-2G170 MG FL Autoliv  
101 Kia Lotze   95910-2G120 Autoliv  
102 Kia        
103 Kia Magentis 2009 95910-2G270 Autoliv  
104 Kia Magentis   95910-2T100 Mobis 2T959-10100 Mobis
105 Kia Magentis   95910-2G400 Autoliv  
106 Kia Magentis   95910-3C200  
107 Kia Magentis   95910-2G170  
108 Kia Magentis   95910-2G050  
109 Kia Magentis   95910-2G400  
110 Kia Magentis   95910-3C200  
111 Kia Magentis   95910-4C000 Mobis 4C959-10000 Mobis
112 Kia        
113 Kia Mohave   95910-2J500 Delphi SA3108400-00 Bosch 0 285 010 017 Delphi
114 Kia Mohave   95910-2J580 AAKHM011700 Bosch 0 285 011 160  
115 Kia Mohave   95910-2J550 Delphi SA3108600-00 Bosch 0 285 010 019 Delphi
116 Kia Mohave   95910-2J450 Delphi SA3108500-00 Bosch 0 285 010 018 Delphi
117 Kia Mohave   95910-2J400 Delphi SA3108500-00 Bosch 0 285 010 016 Delphi
118 Kia Mohave   95910-2J500 Delphi SA3108400-00 Bosch 0 285 010 017 Delphi
119 Kia Mohave   95910-2J510 Delphi SA3115200-00 Bosch 0 285 010 653 Delphi
120 Kia Mohave   95910-2J000 Delphi SA3107900-00 Bosch 0 285 010 014 Delphi
121 Kia        
122 Kia Morning   95910-1Y610 Mobis 1Y959-10610 Continental 5WK66147 Mobis
123 Kia Morning   95910-07500 Mobis 07959-10500 Mobis
124 Kia Morning   95910-07000 Mobis 13039 Mobis
125 Kia        
126 Kia Opirus   95910-3F900 Siemens 5WY67051 Siemens
127 Kia Opirus   95910-3F800 Siemens VDO 5WY67046 Siemens
128 Kia Opirus   95910-3F300 Siemens 5WK43219 Siemens
129 Kia Opirus   95910-3F810 Continental 5WY67117  
130 Kia Opirus   95910-3F850 Siemens 5WY67050 Siemens
131 Kia Opirus   95910-3F500 Siemens 5WY67043 Siemens
132 Kia Opirus   95910-3F000 Siemens 5WK43216 Siemens
133 Kia Opirus      
134 Kia Optima 2013 95910-2T610 Mobis 2T959-10610 Mobis
135 Kia Optima   95910-2T410 Mobis 2T959-10410 Mobis
136 Kia Optima   95910-2T200 Mobis 2T959-10200 Mobis
137 Kia Optima   95910-4U600 Mobis 4U959-10600 Mobis
138 Kia Optima 2012 95910-2T210 Mobis 2T959-10210 Mobis
139 Kia Optima   95910-2T010 Mobis 2T959-10010 Mobis
140 Kia Optima 2009 95910-2G270 Autoliv  
141 Kia Optima   95910-3C000  
142 Kia Optima   95910-4C010 Mobis 4C959-10010 Mobis
143 Kia Optima   95910-4C000 Mobis 4C959-10000 Mobis
144 Kia Optima 2012 95910-2T600 Mobis 2T959-10600 Mobis
145 Kia Optima   95910-2T110 Mobis 2T959-10110 Mobis
146 Kia Optima   95910-2G170 MG FL Autoliv 20100110  
147 Kia Optima   95910-3C100  
148 Kia Optima   95910-2T000 Mobis 2T959-10000 Mobis
149 Kia Optima   95910-2G460 Autoliv  
150 Kia Optima   95910-4U610  
151 Kia Optima 2012 95910-4U100  
152 Kia Optima   95910-2T310 Mobis 2T959-10310 Mobis
153 Kia Optima   95910-2G400  
154 Kia Optima   95910-2G050 Autoliv  
155 Kia Optima   95910-2G000 Autoliv  
156 Kia Optima   95910-3C200  
157 Kia Optima   95910-2G100 Autoliv  
158 Kia        
159 Kia Picanto   95910-1Y000 Mobis 1Y959-10000 Continental 5WK44330 Mobis
160 Kia Picanto   95910-07600 Mobis Mobis
161 Kia Picanto   95910-1Y100 Mobis 1Y959-10100 Continental 5WK44548 Mobis
162 Kia Picanto 2004 95910-07720 Mobis Mobis
163 Kia Picanto   95910-07700 Mobis Mobis
164 Kia Picanto resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png
 
95910-07500 Mobis  Mobis
165 Kia Picanto   95910-07600 Mobis Mobis
166 Kia Picanto 2005 95910-07100 Mobis 13040 Mobis
167 Kia Picanto   95910-1Y110 Mobis 1Y959-10110 Continental 5WK44333 Mobis
168 Kia Picanto 2007 95910-07120 Mobis
169 Kia Picanto   95910-07620 Mobis Mobis
170 Kia Picanto   95910-07000 Mobis Mobis
171 Kia        
172 Kia Pride   95910-1W100 Mobis 1W959-10100 Continental 5WK44350 Mobis
173 Kia Pride   95910-1G100 Mobis 1G959-10100 Mobis
174 Kia Pride   95910-1G000 Mobis 1G959-10000 Mobis
175 Kia Pride 2012 95910-1W500 Mobis 1W959-10500 Continental 5WK44704 Mobis
176 Kia Pride   95910-2D200 Mobis
177 Kia        
178 Kia RAY   95910-A3100 Mobis 3A959-10100 Mobis
179 Kia RAY   95910-A3000 Mobis A3959-10000 Mobis
180 Kia        
181 Kia Rio   95910-1W610 Mobis 1W959-10610 Continental 5WK44704 Mobis
182 Kia Rio   95910-1W000 Mobis 1W959-10000 Continental 5WK44348 Mobis
183 Kia Rio   95910-1G150 Mobis 1G959-10150 Mobis
184 Kia Rio   95910-1W400 Mobis 1W959-10400 Mobis
185 Kia Rio   95910-1W010 Mobis 1W959-10010 Continental 5WK44348 Mobis
186 Kia Rio   95910-1W410 Mobis 1W959-10410 Continental 5WK44613 Mobis
187 Kia Rio   95910-1W510 Mobis 1W959-10510 Continental 5WK44351 Mobis
188 Kia Rio 2012 95910-4Y200 Mobis 4Y959-10200 Mobis
189 Kia Rio 2012 95910-1W500 Mobis 1W959-10500 Continental 5WK44704 Mobis
190 Kia Rio   95910-1W300 Mobis 1W959-10300 Continental 5WK44612 Mobis
191 Kia Rio   95910-1W100 Mobis 1W959-10100 Continental 5WK44350 Mobis
192 Kia Rio   95910-1G650 Mobis 1G959-10650 Mobis
193 Kia Rio   95910-1G210 Mobis 1G959-10210 Mobis
194 Kia Rio 2007 95910-1G000 Mobis
195 Kia Rio   95910-1W000 Mobis 1W959-10000 Continental 5WK44348 Mobis
196 Kia Rio   0K32B 677F0 Mobis
197 Kia Rio   95910-4Y100 Mobis 4Y959-10100 Mobis
198 Kia Rio   95910-1G900 Mobis Mobis
199 Kia Rio   95910-1W200 Mobis 1W959-10200 Continental 5WK44351 Mobis
200 Kia Rio   95910-1G250 Mobis Mobis
201 Kia Rio   95910-1W600 Mobis 1W959-10600 Mobis
202 Kia Rio   95910-1G020 Mobis Mobis
203 Kia Rio   95910-1G110 Mobis Mobis
204 Kia Rio   95910-1G120 Mobis Mobis
205 Kia        
206 Kia Rondo   95910-1D100 Mobis 1D959-10100 Bosch 0 285 001 916 Mobis
207 Kia Rondo   95910-2G000 Autoliv Mobis
208 Kia Rondo   95910-1D300 Mobis 1D959-10300 Bosch 0 285 001 918 Mobis
209 Kia        
210 Kia Sedona 2011 95910-4D180 Mobis 4D959-10180 Mobis
211 Kia Sedona 2012 95910-4D180 Mobis 4D959-10180 Mobis
212 Kia Sedona   0 K52Y 67 7F0A  
213 Kia Sedona 2011 95910-4D160 Mobis 4D959-10160 Mobis
214 Kia        
215 Kia Sorento   95910-3E010 Autoliv 607553700B Autoliv
216 Kia Sorento   95910-3E030 Siemens 5WY67053 Siemens
217 Kia Sorento   95910-3E080 Siemens 5WY67096 Siemens
218 Kia Sorento   95910-3E050 Siemens 5WK67055 Siemens
219 Kia Sorento   95910-3E700 Autoliv 604 55 86 00  Autoliv
220 Kia Sorento 2009 95910-1G900 Mobis 1G959-10900  
221 Kia Sorento 2005 95910-3E200 Siemens 5WK43245 Siemens
222 Kia Sorento   95910-3E100 Siemens 5WK43062 Siemens
223 Kia Sorento   95910-3E000 Siemens 5WK43061 Siemens
224 Kia Sorento   95910-2P400  
225 Kia Sorento   95910-1U000  
226 Kia Sorento   95910-3E060 Siemens 5WY67056 Siemens
227 Kia Sorento   95910-1U100  
228 Kia Sorento   95910-3E090 Siemens 5WY67097 Siemens
229 Kia Sorento   95910-3E400 Siemens 5WK43247 Siemens
230 Kia        
231 Kia Soul   95910-B2010 Mobis B2959-10010 Mobis
232 Kia Soul 2013 95910-2K061 Mobis 2K959-10061 Continental 5WK44814 Mobis
233 Kia Soul 2013 95910-B2000  
234 Kia Soul   95910-B2300 Mobis B2959-10300 Mobis
235 Kia Soul   95910-2K311 Mobis 2K959-10311 Continental 5WK44573 Mobis
236 Kia Soul   95910-2K111 Mobis 2K959-10111 Continental 5WK44571 Mobis
237 Kia Soul   95910-2K100 Mobis 2K959-10100 Continental 5WK43977 Mobis
238 Kia Soul   95910-2K210 Mobis 2K959-10210 Continental 5WK43978 Mobis
239 Kia Soul 2009 95910-2K250 Mobis 2K959-10250 Continental 5WK44177 Mobis
240 Kia Soul   95910-2K200 Mobis 2k959-10200 Continental 5WK43978 Mobis
241 Kia Soul   95910-2K150 Mobis 2K959-10150 Continental 5WK44176 Mobis
242 Kia Soul   95910-2K110 Mobis 2K959-10110 Continental 5WK43977 Mobis
243 Kia Soul 2010 95910-2K050 Mobis 2K959-10050 Continental 5WK44380 Mobis
244 Kia Soul 2010 95910-2K000 Mobis 2K959-10000 Continental 5WK43976 Mobis
245 Kia Soul   95910-2K350 Mobis 2K959-10350 Continental 5WK44178 Mobis
246 Kia Soul   95910-2K051 Mobis 2K959-10051 Continental 5WK44577 Mobis
247 Kia Soul   95910-2K211 Mobis 2K959-10211 Continental 5WK44572 Mobis
248 Kia Soul   95910-2K310 Mobis 2K959-10310 Continental 5WK43979 Mobis
249 Kia        
250 Kia Sportage   95910-3W250 Delphi 28309552 Delphi
251 Kia Sportage   95910-3W250 Delphi 28170625 Delphi
252 Kia Sportage   95910-4T280 Delphi 28466407 Delphi
253 Kia Sportage   95910-4T200 Delphi 28294303 Delphi
254 Kia Sportage   95910-3W110 Delphi 28322905 Delphi
255 Kia Sportage 2015 95910-3U600 Delphi 28467708 Delphi
256 Kia Sportage 2014 95910-3W650 Delphi 28405127 Delphi
257 Kia Sportage 2014 95910-3W600 Delphi 28417331 Delphi
258 Kia Sportage 2013 95910-3U650 Delphi 28417344 Delphi
259 Kia Sportage   95910-3W500 Delphi 28417329 Delphi
260 Kia Sportage 2013 95910-3U000 Delphi 28399841 Delphi
261 Kia Sportage 2013 95910-3W450 Delphi 28368491 Delphi
262 Kia Sportage   95910-3W350 Delphi 28309555 Delphi
263 Kia Sportage   95910-3W210 Delphi 28322908 Delphi
264 Kia Sportage 2012 95910-3U100 Delphi 28309561 Delphi
265 Kia Sportage   95910-1F100 Delphi SA3102700-00 Bosch 407934-4657 Delphi
266 Kia Sportage   95910-1F410 Delphi SA3111200-00 Bosch 407934-7390 Delphi
267 Kia Sportage   95910-1F310 Delphi SA3111100-00 Bosch 407934-7380 Delphi
268 Kia Sportage   95910-1F210 Delphi SA3111000-00 Bosch 407934-7370 Delphi
269 Kia Sportage   95910-1F110 Delphi SA3110900-00 Bosch 407934-7360 Delphi
270 Kia Sportage   95910-1F300 Delphi SA3102900-00 Bosch 407934-4674 Delphi
271 Kia Sportage   95910-1F200 Delphi SA3102800-00 Bosch 407934-4665 Delphi
272 Kia Sportage 2005 95910-1F400 Delphi 3103000-00 Bosch 407934-4684 Delphi
273 Kia Sportage 2000 0 K080 67 7F0 Delphi
274 Kia Sportage   95910-3U100 Delphi 28309561 Delphi
275 Kia Sportage   95910-0Z200 Mobis 0Z959-10200 Bosch 407934-7421 Mobis
276 Kia Sportage   95910-3W100 Delphi 28170622 Delphi
277 Kia Sportage   95910-3W000 Delphi Delphi
278 Kia Sportage   95910-0Z400 Mobis 0Z959-10400 Bosch 407934-7580 Mobis
279 Kia Sportage   95910-0Z300 Mobis-Bosch Mobis
280 Kia Sportage   0 K082 67 7F0A  
281 Kia Sportage   95910-0Z000 Mobis-Bosch Mobis
282 Kia Sportage   0 K082 67 7F0A  
283 Kia        
284 Kia Sportage R 2010 95910-3W250 Delphi 28170625 Delphi
285 Kia Sportage R 2011 95910-3W100 Delphi 28170622 Delphi
286 Kia        
287 Kia Venga   95910-1P100  
288 Kia Venga   95910-1P000  
[Trở Về Trang Trước]

Tag : reset túi khí, reset tui khi, airbag KIA, hop dieu khien , hộp điều khiển, reset , airbag, tui khi, tui khí, cài đặt command, cic navigation, multi media interface, cài đặt amplies, dvd, radio, xe audi-mercedes-bmw, đo option xe bmw, hệ thống chống trộm immobilizer, central gateway, car access system(cas), footwell module, electronic gear shift(egs), cảm biến trọng lượng ghế phụ ô tô, vỉ điện hộp số ô tô, cài đặt hộp sam cho ô tô, hộp cầu chì, gỡ bỏ component protection avtive, coding hộp điều khiển ô tô, coding độ function ô tô, độ turbo, độ màn hình dvd , đô keyless go, độ head up display, độ night view, cung cấp SCN coding ô tô, up phần mềm / firmware hộp điều khiển động cơ , đồng bộ isn cas-dme-egs ô tô, hộp động cơ , ecu , 722.9 tcu, cài đặt âm li, junction box, paddle shift, ballast ô tô