Reset túi khí Mazda

Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí.

Nhận Reset các loại túi khí MAZDA
 
Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí. Ngoài cách thay mới hộp điều khiển, chúng tôi cung cấp dịch vụ reset túi khí MAZDA. Công việc này được xử lý hoàn toàn bằng phần mềm không sửa chữa phần cứng giúp hộp điều khiển túi khí trở về trạng thái mới xuất xưởng. Phương pháp này an toàn tuyệt đối và đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng.

Danh sách reset túi khí Mazda:
STT Hãng Xe Dòng Xe Năm ID Nhà sản xuất
1 Mazda 2   DL33-57K30  
2 Mazda 2   D651-57K30C FoMoCo FoMoCo
3 Mazda 2   DJ01-57K30A  
4 Mazda 2 2011 DF73-57-K30E  
5 Mazda 2 2010 DN69 57 K30  
6 Mazda 2   DF71-57K30D  
7 Mazda 2   DF71-57K30A  
8 Mazda 2 2010 DF71 57K30C  
9 Mazda 2 2009 DF71-57K30B  
10 Mazda 2   D651-57K-30A  
11 Mazda 2 2008 DF73-57K30B  
12 Mazda 2   2S6T 14B056 FL 5WK43129  
13 Mazda 2   DF73 57 K30A FoMoCo FoMoCo
14 Mazda 2   DJ01 57 K30B  
15 Mazda 2   DN69 57 K30  
16 Mazda 2      
17 Mazda 3   BR5 S57 K30 B Bosch 0 285 001 960 Bosch
18 Mazda 3   BFD2 57K30 Bosch 0 285 011 113 Bosch
19 Mazda 3   BP4 K57 K30 C Bosch 0 285 001 554 Bosch
20 Mazda 3   BS4H 57 K30 B Bosch 0 285 001 961 Bosch
21 Mazda 3   BP4M 57 K30 Bosch 0 285 001 553 Bosch
22 Mazda 3   BCF1 57K30 Bosch F01G07206W Bosch
23 Mazda 3 2012 BHA7 57K30 Bosch 0 285 011 058 Bosch
24 Mazda 3   BFD1 57K30 Bosch 0 285 011 057 Bosch
25 Mazda 3 2011 BFD1 57 K30 Bosch 0 285 010 960 Bosch
26 Mazda 3 2011 BCP8 57K30 Bosch F01G07206X Bosch
27 Mazda 3    B39G 57K30 Bosch F01G07206Y  Bosch
28 Mazda 3   6N4T 14B056 AB Bosch 0 285 001 895 Bosch
29 Mazda 3 2010 BFG8 57K30 Bosch F01G072069 Bosch
30 Mazda 3 2010 BFB6 57K30 Bosch F01G072068 Bosch
31 Mazda 3   BCF1 57K30 Bosch F01G07201G Bosch
32 Mazda 3 2010 BCP8 57K30 Bosch F01G07201H Bosch
33 Mazda 3 2009 B39G 57K30 Bosch F01G07201J Bosch
34 Mazda 3   BP4 M57 K30 С Bosch 0 285 001 553 Bosch
35 Mazda 3 2006 BS4 H57 K30 C Bosch 0 285 001 961 Bosch
36 Mazda 3   BP4 K57 K30 B Bosch 0 285 001 453 Bosch
37 Mazda 3 2006 BR9 N57 K30 Bosch
38 Mazda 3    BHA7 57K30 Bosch 0 285 010 961  Bosch
39 Mazda 3   BCM5 57K30 Bosch F01G07201K Bosch
40 Mazda 3   BFD2 57K30 Bosch 0 285 011 095 Bosch
41 Mazda 3      
42 Mazda 323   B30E 57 K30 B Naldec 33270 49 Naldec
43 Mazda 323   B25D 57 K30 A  
44 Mazda 323   B16A-57-K30  
45 Mazda        
46 Mazda 5 2013 CG36 57K30 Bosch 0 285 010 651 Bosch
47 Mazda 5 2010 C513 57K30 Bosch 0 285 010 636 Bosch
48 Mazda 5 2012 CG36 57K30  
49 Mazda 5   W2T8 0274  
50 Mazda        
51 Mazda 6    GK2A 57 K30 A Visteon   
52 Mazda 6   GJ6A 57 K30 B Visteon 33262 49  
53 Mazda 6   G31A 57 K30 B  
54 Mazda 6   G33D-57K30 5KW43762  
55 Mazda 6 2006 GP9A 57 K30A 33257 48  
56 Mazda 6 2010 GS3L-57K30 5WK43764  
57 Mazda 6 2008 GR6B 57 K30B K0273 W  
58 Mazda 6   GS1D-57K30 5WK43763  
59 Mazda 6 2007 G31F 57 K30A  
60 Mazda 6   GN3B 57 K30 A  
61 Mazda 6   GR6A 57 K30A  
62 Mazda 6   GK2E 57 K30 A  
63 Mazda 6   GJ6R 57 K30C  
64 Mazda 6 1998 CA66 57 K3XA  
65 Mazda 6   GS3L-57K30  
66 Mazda 6   GDK4-57-K30  
67 Mazda 6   GN3A 57 K30  
68 Mazda 6   GEG1-57K30  
69 Mazda 6   GN3B 57 K30  
70 Mazda 6   GJ6A 57 K30C Visteon Visteon
71 Mazda 6   GM9A 57 K30 Visteon Visteon
72 Mazda 6   GM9E 57 K30 Visteon 33287-48 Visteon
73 Mazda 6   GR6B 57 K30A  
74 Mazda 6   GJ6A 57 K30A Visteon 33262 47 Visteon
75 Mazda        
76 Mazda 626   GG3E 57 K30  
77 Mazda 626   GE4T-57K30C  
78 Mazda        
79 Mazda B2200 2004 UH81 57 K30 D Naldec 33210 60 Naldec
80 Mazda        
81 Mazda B2500   UH81 57 K30 C Naldec 33210 56 Naldec
82 Mazda        
83 Mazda B4000 2008 8L54-14B321-AA  
84 Mazda        
85 Mazda BT-50   UR56 57 K30B  
86 Mazda BT-51 2008 UR81 57 K30  
87 Mazda BT-52   UR63 57 K30  
88 Mazda BT-53   UR87 57 K30  
89 Mazda BT-54   UR81 57 K30B  
90 Mazda BT-55   UR79 57 K30B  
91 Mazda        
92 Mazda CX-7   E223-57-K30A 39030  
93 Mazda CX-7   EG23 57 K30B  
94 Mazda CX-7   E223 57 K30 39030 42  
95 Mazda CX-7 2007 E223 57 K30A 39030 44  
96 Mazda CX-7 2009 EH70 57 K30A 39065 42  
97 Mazda CX-7   EH62 57 K30A  
98 Mazda CX-7 2011 EH44 57 K30  
99 Mazda CX-7 2010 EH14 57 K30A  
100 Mazda CX-7   EG23 57 K30C  
101 Mazda CX-7 2010 EH6257K30A  
102 Mazda CX-7   EG23 57 K30A  
103 Mazda        
104 Mazda CX-9 2015 TK21 57K30 Bosch 0 285 012 183 Bosch
105 Mazda CX-9   TD8 457 K30 Bosch 0 285 010 179 Bosch
106 Mazda CX-9   TE69 57K30D Bosch 0 285 011 599 Bosch
107 Mazda CX-9   TE69 57K30 Bosch 0 285 010 635 Bosch
108 Mazda CX-9 2010 TD8 457 K30 Bosch 0 285 010 578 Bosch
109 Mazda CX-9   TD11 57 K30 Bosch 0 285 010 577 Bosch
110 Mazda CX-9   TE69 57K30B Bosch 0 285 010 635 Bosch
111 Mazda CX-9   TE69 57K30A Bosch 0 285 010 635 Bosch
112 Mazda CX-9   TD15 57 K30 Bosch 0 285 010 577 Bosch
113 Mazda        
114 Mazda Demio   D461 57 K30 5WK43582  
115 Mazda Demio   2S6T 14B056 DJ Siemens 5WK43128  
116 Mazda Demio   D461 57 K30  
117 Mazda Demio   D305 57 K3X A Naldec 33271 43 Naldec
118 Mazda        
119 Mazda Drifter   UH81 57 K30 D  
120 Mazda        
121 Mazda Millenia   T043-57-K30  
122 Mazda        
123 Mazda MPV 2005 LE44 57 K30 Visteon 33284 46  
124 Mazda MPV   LD47 57 K30A Naldec 33268 48 Naldec
125 Mazda MPV 2001 LC62 57 K30 A Naldec 33217-46 Naldec
126 Mazda        
127 Mazda MX-5   W2T80371  
128 Mazda MX-5   W2T80374  
129 Mazda MX-5 2002 N06657K3XB Naldec 33226-44 Naldec
130 Mazda MX-5   NC30 57 K3X B Naldec 33212-48 Naldec
131 Mazda MX-5   N066 57 K3X B Naldec 33226 43 Naldec
132 Mazda MX-5   N066 57 K3X C  
133 Mazda MX-5   N066 57 K3X B  
134 Mazda MX-5   33226 46  
135 Mazda MX-5   33212 45  
136 Mazda MX-5   W2T80372  
137 Mazda        
138 Mazda Premacy 2001 C176 57 K30B Naldec 33260 48 Naldec
139 Mazda Premacy 2003 C 176 57 K30 B  
140 Mazda Premacy   C100 57 K30 A Naldec 33218 48  
141 Mazda Premacy   33260 49 Naldec Naldec
142 Mazda        
143 Mazda Protege5 2002 B30E 57 K30 B  
144 Mazda        
145 Mazda RX-8 2010 FF14-57K30A  
146 Mazda RX-8   FE01 57 K30A Visteon 33277 50 Visteon
147 Mazda RX-8   FE01 57 K30A Visteon 33277 49 Visteon
148 Mazda RX-8 2004 F152 57 K30 A Visteon 33275 50 Visteon
149 Mazda RX-8 2006 FE87 57K30  
150 Mazda RX-8   F152 57 K30C  
151 Mazda RX-8   FE01 57 K30B Visteon Visteon
152 Mazda        
153 Mazda Tribute   6L84 14B321 DC  
154 Mazda Tribute   8L84 14B321 AH  
155 Mazda        
156 Mazda Verisa 2005 D522 57 K30 5WK43659  
[Trở Về Trang Trước]

Tag : reset túi khí , reset tui khi, airbag MAZDA, hop dieu khien , hộp điều khiển, reset , airbag, tui khi, tui khí, cài đặt command, cic navigation, multi media interface, cài đặt amplies, dvd, radio, xe audi-mercedes-bmw, đo option xe bmw, hệ thống chống trộm immobilizer, central gateway, car access system(cas), footwell module, electronic gear shift(egs), cảm biến trọng lượng ghế phụ ô tô, vỉ điện hộp số ô tô, cài đặt hộp sam cho ô tô, hộp cầu chì, gỡ bỏ component protection avtive, coding hộp điều khiển ô tô, coding độ function ô tô, độ turbo, độ màn hình dvd , đô keyless go, độ head up display, độ night view, cung cấp SCN coding ô tô, up phần mềm / firmware hộp điều khiển động cơ , đồng bộ isn cas-dme-egs ô tô, hộp động cơ , ecu , 722.9 tcu, cài đặt âm li, junction box, paddle shift, ballast ô tô