Reset túi khí Toyota

Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí.

Nhận Reset các loại túi khí TOYOTA
 
Hệ thống túi khí ô tô sau khi va chạm và kích nổ sẽ lưu lại thông tin tai nạn trong hộp điều khiển túi khí. Ngoài cách thay mới hộp điều khiển, chúng tôi cung cấp dịch vụ reset túi khí TOYOTA. Công việc này được xử lý hoàn toàn bằng phần mềm không sửa chữa phần cứng giúp hộp điều khiển túi khí trở về trạng thái mới xuất xưởng. Phương pháp này an toàn tuyệt đối và đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng.
 
STT Hãng Xe Dòng Xe Năm ID Nhà sản xuất
1 Toyota 4Runner   89170-35020  
2 Toyota 4Runner   89170-35130  
3 Toyota 4Runner   89170-35190 Denso 152300-7091 Denso
4 Toyota 4Runner   89170-35180 Denso 152300-6161 Denso
5 Toyota 4Runner   89170-35090  
6 Toyota 4Runner   89170-35080  
7 Toyota 4Runner   89170-35120  
8 Toyota 4Runner   89170-35220 Denso 152300-7820 Denso
9 Toyota 4Runner   89170-35221  
10 Toyota 4Runner   89170-35210  
11 Toyota 4Runner   89170-35221  
12 Toyota Allion   89170-20200  
13 Toyota Alphard   89170-58030 Fujitsu Ten 231000-3000 Fujitsu
14 Toyota Auris   89170-02B90 TRW 226370-101 TRW
15 Toyota Auris   89170-02560 TRW 215537-106 TRW
16 Toyota Auris   89170-02590  
17 Toyota Auris   89170-12A60 Denso 150300-7130  
18 Toyota Auris   89170-0W290 TRW 222814-102 TRW
19 Toyota Auris   89170-02570 TRW 215537-107 TRW
20 Toyota Auris   89170-0W330 TRW 222814-101 TRW
21 Toyota Auris   89170-02A00 TRW 222814-103 TRW
22 Toyota Auris   89170-02110 TRW 215537-101 TRW
23 Toyota Auris   89170-12A60 Denso 150300-7130 Denso
24 Toyota Avalon   89170-07260 TRW 227220-102 TRW
25 Toyota Avalon   89170-07300 TRW 233316-102 TRW
26 Toyota Avalon   89170-07240 TRW 211040-104 TRW
27 Toyota Avalon   89170-07280 TRW 227880-101 TRW
28 Toyota Avalon   89170-07260 TRW 227220-102 TRW
29 Toyota Avalon   89170-07290 TRW 233316-101 TRW
30 Toyota Avalon   89170-07200 TRW 209166-101 TRW
31 Toyota Avalon   89170-07250 TRW 227220-101 TRW
32 Toyota Avalon   89170-07230 TRW 211040-103 TRW
33 Toyota Avalon   89170-07140 TRW 208675-101 TRW
34 Toyota Avalon   89170-07121 TRW 204048-103 TRW
35 Toyota Avalon   89170-07220 TRW TRW
36 Toyota Avalon   89170-07221 TRW 211040-102 TRW
37 Toyota Avanza   89170-BZ380 Denso 150800-1200 Denso
38 Toyota Avanza   89170-BZ360 Denso 150800-1220 Denso
39 Toyota Avanza 2009 89170-BZ030 Denso 1500300-0090 TRW
40 Toyota Avensis   89170-05220 TRW 215955-102 TRW
41 Toyota Avensis   89170-05090 TRW 205951-103 TRW
42 Toyota Avensis 2012 89170-05310 TRW 227631-101 TRW
43 Toyota Avensis   89170-05110 TRW 208623-101 TRW
44 Toyota Avensis   89170-05160 TRW 208623-106 TRW
45 Toyota Avensis   89170-05121 TRW 215767-102 TRW
46 Toyota Avensis   89170-05311 TRW TRW
47 Toyota Avensis   89170-05070 TRW 205951-101 TRW
48 Toyota Avensis   89170-05120 TRW 208623-102 TRW
49 Toyota Avensis   89170-05320 TRW TRW
50 Toyota Avensis   89170-05080 TRW 205951-102 TRW
51 Toyota Avensis   89170-05190 TRW 215955-104 TRW
52 Toyota Avensis   89170-05311 TRW TRW
53 Toyota Avensis   89170-44040 Fujitsu Ten 231000-2450 Fujitsu Ten
54 Toyota Avensis   89170-44050 Fujitsu Ten 231000-2460 Fujitsu Ten
55 Toyota Aygo   89170-0H050 TRW 212388-105 TRW
56 Toyota Aygo   89170-0H040 TRW 212388-109 TRW
57 Toyota Aygo   89170-0H030 TRW 212388-103 TRW
58 Toyota Aygo   89170-0H010 TRW 212388-106 TRW
59 Toyota BB   89170-B1150 Denso 152300-9272 Denso
60 Toyota Belta   89170-52750 Fujitsu Ten 231000-3740 Fujitsu Ten
61 Toyota Camry   89170-33340 Denso 152300-5332 Denso
62 Toyota Camry   89170-33810 Denso 150300-7671 Denso
63 Toyota Camry   89170-06310 Fujitsu Ten 231000-3820 Fujitsu Ten
64 Toyota Camry   89170-06650 Denso 150300-7612 Denso
65 Toyota Camry 2000 89170-06131 TRW 204006-108 TRW
66 Toyota Camry 2010 89170-06360 Fujitsu Ten 231000-5340 Fujitsu Ten
67 Toyota Camry 2010 89170-06320 Fujitsu Ten 231000-3830 Fujitsu Ten
68 Toyota Camry 2008 89170-33400 Denso 152300-5830 Denso
69 Toyota Camry 2012 89170-06660 Denso TN150300-7601 Denso
70 Toyota Camry 2003 89170-06180 Denso TN152300-5045 Denso
71 Toyota Camry   89170-06300 Fujitsu Ten 231000-3860 Fujitsu Ten
72 Toyota Camry   89170-06210 Fujitsu Ten 231000-3880 Fujitsu Ten
73 Toyota Camry   89170-33491 Denso 150300-2791 Denso
74 Toyota Camry   89170-06200 Denso TN152300-9532 Denso
75 Toyota Camry   89170-06310 Fujitsu Ten 231000-3820 Fujitsu Ten
76 Toyota Camry 2002 89170-06151 TRW 206424-104 TRW
77 Toyota Camry   89170-33040 Denso 152300-1013 Denso
78 Toyota Camry   89170-06190 Denso 152300-5052 Denso
79 Toyota Camry   89170-06650 Denso 150300-7612 Denso
80 Toyota Camry   89170-33510 Denso Denso
81 Toyota Camry   89170-06320 Fujitsu Ten 231000-3830 Fujitsu Ten
82 Toyota Camry   89170-06201 Denso 150300-2831 Denso
83 Toyota Camry   89170-06250 Denso 152300-6962 Denso
84 Toyota Camry   89170-06210 Fujitsu Ten 231000-3880 Fujitsu Ten
85 Toyota Camry   89170-33810 Denso 150300-7671 Denso
86 Toyota Camry   89170-06131 TRW 204006-108  
87 Toyota Camry   89170-33300 Denso Denso
88 Toyota Camry   89170-33511 Denso 150300-2811 Denso
89 Toyota Camry   89170-06260 Denso 152300-6972 Denso
90 Toyota Camry   89170-33320 Denso Denso
91 Toyota Camry   89170-33490 Denso Denso
92 Toyota Corolla   89170-02C90 TRW 228456-105 TRW
93 Toyota Corolla 2013 89170-02D20 TRW 228456-106 TRW
94 Toyota Corolla 2013 89170-02C70 TRW 228456-101 TRW
95 Toyota Corolla   89170-0F032 TRW TRW
96 Toyota Corolla   89170-13040 Fujitsu Ten 231000-2440 Fujitsu Ten
97 Toyota Corolla   89170-02E20 TRW 228456-107 TRW
98 Toyota Corolla   89170-0F150 TRW 227634-101 TRW
99 Toyota Corolla   89170-12610 Fujitsu Ten 231000-4570 Fujitsu Ten
100 Toyota Corolla 2012 89170-12690 Fujitsu Ten 231000-5800 Fujitsu Ten
101 Toyota Corolla 2010 89170-12590 Fujitsu Ten 231000-4560 Fujitsu Ten
102 Toyota Corolla   89170-12260 Fujitsu Ten 231000-1210 Fujitsu Ten
103 Toyota Corolla   89170-0W340 TRW 222814-106 TRW
104 Toyota Corolla 2006 89170-0W270 TRW 211828-101 TRW
105 Toyota Corolla 2012 89170-02F10 TRW 227765-102 TRW
106 Toyota Corolla 2013 89170-02D53 TRW 227765-105 TRW
107 Toyota Corolla 2012 89170-02D51 TRW 227765-103 TRW
108 Toyota Corolla 2011 89170-02A50 TRW 222906-104 TRW
109 Toyota Corolla   89170-02A40 TRW 222906-102 TRW
110 Toyota Corolla   89170-02670 TRW 216728-108 TRW
111 Toyota Corolla   89170-02660 TRW 216728-107 TRW
112 Toyota Corolla   89170-02481 TRW 211082-113 TRW
113 Toyota Corolla   89170-12600 Fujtisu Ten 231000-4240 Fujitsu Ten
114 Toyota Corolla   89170-02860 Fujitsu Ten 231000-5260 Fujitsu Ten
115 Toyota Corolla   89170-02810 Fujitsu Ten 231000-4540 Fujitsu Ten
116 Toyota Corolla   89170-12A80 Denso 150300-7200 Denso
117 Toyota Corolla   89170-02A60 TRW 223598-101 TRW
118 Toyota Corolla 2010 89170-02A20 TRW 222906-103 TRW
119 Toyota Corolla 2011 89170-02A10 TRW 222906-101 TRW
120 Toyota Corolla   89170-02190 TRW 207771-101 TRW
121 Toyota Corolla   89170-12470 TRW
122 Toyota Corolla   89170-02620 TRW 216728-103 TRW
123 Toyota Corolla   89170-02600 TRW 216728-101 TRW
124 Toyota Corolla   89170-0F042 TRW 213819-108 TRW
125 Toyota Corolla   89170-02C70 TRW 228456-101 TRW
126 Toyota Corolla 2011 89170-02F10 TRW 227765-102 TRW
127 Toyota Corolla   89170-02200 TRW 207771-103 TRW
128 Toyota Corolla 1993 89170-12010 Denso 152300-0174 Denso
129 Toyota Corolla   89170-12270 Fujitsu Ten 231000-2110 Fujitsu Ten
130 Toyota Corolla 2001 89170-02140 Denso 152300-4061 Denso
131 Toyota Corolla 2010 89170-0W350  
132 Toyota Corolla   89170-02530  
133 Toyota Corolla   89170-02240  
134 Toyota Corolla   89170-12020  
135 Toyota Corolla   89170-02400 TRW 2111082-104 TRW
136 Toyota Corolla Altis   89170-02340 Fujitsu Ten 231000-3420 Fujitsu Ten
137 Toyota Corolla Verso   89170-02180 TRW 207454-103 TRW
138 Toyota Corolla Verso 2012 89170-12690 TRW
139 Toyota Corolla Verso   89170-0F120 TRW 220591-102 TRW
140 Toyota Corolla Verso   89170-0F080 TRW 216877-104 TRW
141 Toyota Corolla Verso   89170-0F150 TRW 227634-101 TRW
142 Toyota Corolla Verso   89170-0F042 TRW 213819-108 TRW
143 Toyota Corolla Verso   89170-0F120  
144 Toyota Corolla Verso   89170-02A60 TRW 223598-101 TRW
145 Toyota Corolla Verso   89170-02760 TRW 218955-101 TRW
146 Toyota Corolla Verso   99170-02C70 TRW 228456-101 TRW
147 Toyota Corolla Verso   89170-02C60 TRW 228934-101 TRW
148 Toyota Corolla Verso   89170-02180 TRW 207454-103 TRW
149 Toyota Corolla Verso   89170-12481 Fujitsu Ten 231000-2901 Fujitsu Ten
150 Toyota Corolla Verso   89170-02190 TRW 207771-101 TRW
151 Toyota Corolla Verso   89170-02A10 TRW 222906-101 TRW
152 Toyota Corolla Verso   99170-02C90 TRW 228456-105 TRW
153 Toyota Corolla Verso   89170-0F032  
154 Toyota Corolla Verso   89170-02760 TRW 218955-101 TRW
155 Toyota Corolla Verso   89170-02D53 TRW 227765-105 TRW
156 Toyota Corolla Verso   89170-02A60 TRW 223598-101 TRW
157 Toyota Corolla Verso   89170-0W360 TRW 222906-106 TRW
158 Toyota Corolla Verso   89170-02B20 Fujitsu Ten 231000-5850 Fujitsu Ten
159 Toyota Corolla Verso   89170-02A50 TRW 222906-104 TRW
160 Toyota Corolla Verso   89170-12471 Fujitsu Ten Fujitsu Ten
161 Toyota Corolla Verso   89170-0W340 TRW 222814-106 TRW
162 Toyota Corolla Verso   89170-02600 TRW 216728-101 TRW
163 Toyota Corolla Verso   89170-02411 TRW 211054-102 TRW
164 Toyota Corolla Verso   89170-02D52 TRW 227765-104 TRW
165 Toyota Corolla Verso   89170-12070 Fujitsu Ten 231000-0620 Fujitsu Ten
166 Toyota Corolla Verso   89170-12471 Fujitsu Ten Fujitsu Ten
167 Toyota Corolla Verso   89170-0W270 TRW 211828-101 TRW
168 Toyota Corolla Verso   89170-12600 Fujitsu Ten 231000-4240  
169 Toyota Corolla Verso   89170-02270 TRW 210213-102 TRW
170 Toyota Corolla Verso   89170-02400 TRW 2111082-104 TRW
171 Toyota Corolla Verso   89170-02510 TRW 211082-108 TRW
172 Toyota Corolla Verso   89170-02D51 TRW 227765-103 TRW
173 Toyota Corolla Verso   89170-02A40 TRW 222906-102 TRW
174 Toyota Corolla Verso   89170-02B20 Fujitsu Ten 231000-5850 Fujitsu Ten
175 Toyota Corolla Verso   89170-02B10  
176 Toyota Corolla Verso   89170-02850 Fujitsu Ten 231000-5050 Fujitsu Ten
177 Toyota Corolla Verso   89170-02381 TRW TRW
178 Toyota Corolla Verso   89170-12B00  
179 Toyota Corolla Verso   89170-0F150 TRW 227634-101 TRW
180 Toyota Fortuner   89170-0K030 Fujitsu Ten 231000-3370 Fujitsu Ten
181 Toyota Fortuner   89170-0K101  
182 Toyota Fortuner   89170-0K100  
183 Toyota Fortuner   89170-0K020  
184 Toyota Fortuner   89170-0K130 Fujitsu Ten 231000-4780 Fujitsu Ten
185 Toyota Funcago   89170-52150  
186 Toyota Harrier   89170-0W020 TRW 203044-101 TRW
187 Toyota Hiace   89170-26330  
188 Toyota Hiace   89170-26270  
189 Toyota Hiace   89170-26280  
190 Toyota Hiace 2012 89170-26310  
191 Toyota Hiace 2008 89170-26250  
192 Toyota Hiace   89170-26200 Fujitsu Ten 231000-1850 Fujitsu Ten
193 Toyota Hiace   89170-12090 Fujitsu-Ten 231000-0640 Fujitsu Ten
194 Toyota Highlander   89170-0E090 Denso 150300-7490 Denso
195 Toyota Highlander 2010 89170-0E040 Denso TD 150300-2410 Denso
196 Toyota Highlander   89170-48240 Denso 150300-0733 Denso
197 Toyota Highlander   89170-48191 Denso 150300-0510 Denso
198 Toyota Highlander 2011 89170-48680 Denso 150300-6460 Denso
199 Toyota Highlander   89170-0E050 Denso Denso
200 Toyota Highlander   89170-48250 Denso Denso
201 Toyota Highlander   89170-48680 Denso 150300-6460 Denso
202 Toyota Highlander   89170 48220  
203 Toyota Highlander   89170-48670  
204 Toyota Highlander   89170-48190  
205 Toyota Highlander   89170-48270 Denso 150300-0763 Denso
206 Toyota Highlander   89170-48090  
207 Toyota Highlander   89170-48221 Denso 150300-0520 Denso
208 Toyota Highlander   89170-48010 Denso Denso
209 Toyota Highlander   89170-48020 Denso Denso
210 Toyota Highlander   89170-48110 Denso 152300-7031 Denso
211 Toyota Hilux   89170-0K141 Fujitsu Ten 231000-4801 Fujitsu Ten
212 Toyota Hilux 2012 89170-0K091 Fujitsu Ten 231000-4811 Fujitsu Ten
213 Toyota Hilux   89170-0K080 Fijutsu Ten 231000-3680 Fujitsu Ten
214 Toyota Hilux   89170-0K130 Fujitsu Ten 23100-4780 Fujitsu Ten
215 Toyota Hilux 2010 89179-0K110 Fujitsu Ten 231000-4820 Fujitsu Ten
216 Toyota Hilux   89170-0K180 Fujitsu Ten 231000-4760 Fujitsu Ten
217 Toyota Hilux   89170-0K020 Fujitsu Ten Fujitsu Ten
218 Toyota Hilux   89170-0K111 Fujitsu Ten Fujitsu Ten
219 Toyota Hilux   89170-0K070 Fujitsu Ten 231000-3670 Fujitsu Ten
220 Toyota Hilux   89170-0K141 Fujitsu Ten 231000-4801 Fujitsu Ten
221 Toyota Hilux   89170-0K091 Fujitsu Ten 231000-4811 Fujitsu Ten
222 Toyota Hilux   89170-0K030 Fujitsu Ten 231000-3370 Fujitsu Ten
223 Toyota Hilux   89170-0K020 Fujitsu Ten Fujitsu Ten
224 Toyota Hilux   89170-0K131 Fujitsu Ten 231000-4781 Fujitsu Ten
225 Toyota Hilux   89170-0K140 Fujitsu Ten 231000-4800 Fujitsu Ten
226 Toyota Hilux   89170-0K090 Fujitsu Ten 231000-4810 Fujitsu Ten
227 Toyota Hilux   89170-0K040  
228 Toyota Hilux   89170-0K070 Fujitsu Ten 231000-3670 Fujitsu Ten
229 Toyota Hino   89170-37121 Denso 150300-4292  
230 Toyota Innova   89170-0K181 Fujitsu Ten 231000-4761 Fujitsu Ten
231 Toyota Innova   89170-0K140 Fujitsu Ten 231000-4800 Fujitsu Ten
232 Toyota Innova   89170-0K080 Fijutsu Ten 231000-3680 Fujitsu Ten
233 Toyota Land Cruiser   89170-60051  
234 Toyota Land Cruiser   89170-60340  
235 Toyota Land Cruiser   89170-60320  
236 Toyota Land Cruiser   89170-60A00 Fujitsu Ten 231000-6750 Fujitsu Ten
237 Toyota Land Cruiser 2012 89170-60890 Fujitsu Ten 231000-6740 Fujitsu Ten
238 Toyota Land Cruiser 2011 89170-60410 Fujitsu ten Fujitsu Ten
239 Toyota Land Cruiser   89170-60120 Denso 152300-6171 Denso
240 Toyota Land Cruiser   89170-60330  
241 Toyota Land Cruiser   89170-60350  
242 Toyota Land Cruiser   89170-60390  
243 Toyota Land Cruiser   89170-60410 Fujitsu Ten Fujitsu Ten
244 Toyota Land Cruiser   89170-60060  
245 Toyota Land Cruiser   89170-60380  
246 Toyota Land Cruiser   89170-60090  
247 Toyota Land Cruiser   89170-60180 Denso  
248 Toyota Land Cruiser   89170-60200  
249 Toyota Land Cruiser   89170-60050  
250 Toyota Land Cruiser   89170-60130 Denso 152300-6181 Denso
251 Toyota Lite Ace   89170-28210  
252 Toyota Mark X 2006 89170-22070  
253 Toyota Matrix 2011 89170-02A70 TRW 223599-101 TRW
254 Toyota Matrix   89170-01100 TRW 219364-101 TRW
255 Toyota Matrix   89170-0W080  
256 Toyota Matrix   89170-01010 TRW 207771-105 TRW
257 Toyota Matrix   89170-02C51 TRW TRW
258 Toyota Matrix   89170-01060 TRW 212130-101 TRW
259 Toyota Matrix   89170-01100 TRW 219364-101 TRW
260 Toyota Matrix   89170-01070 TRW TRW
261 Toyota Prado 2007 89170-60130 Denso 152300-6182 Denso
262 Toyota Prado   89170-60110  
263 Toyota Prius   89170-47390 Denso 152300-6951 Denso
264 Toyota Prius   89170-47040 Denso 152300-4195 Denso
265 Toyota Prius 2011 89170-47440 Fujistu Ten 231000-6450 Fujitsu Ten
266 Toyota Prius 2006 89170-47060 Denso 152300-9191 Denso
267 Toyota Prius 2002 89170-47030 Denso 152300-4184 Denso
268 Toyota Prius 2006 89170-47380  
269 Toyota Prius   89170-47440  
270 Toyota Prius   89170-47070 Denso Denso
271 Toyota Prius   89170-47270  
272 Toyota RAV4 2006 89170 42170  
273 Toyota RAV4   89170-0R030 Denso TD 150300-1951 Denso
274 Toyota RAV4 1997 89170-42020  
275 Toyota RAV4 2012 89170-0R120  
276 Toyota RAV4 2007 89170-42180 Denso 152300-8942 Denso
277 Toyota RAV4 2012 89170-0R120 Denso 150800-0440 Denso
278 Toyota RAV4   89170-42382 Denso 150300-8840 Denso
279 Toyota RAV4   89170-42260 Denso 150300-1980 Denso
280 Toyota RAV4   89170-42211 Denso 150300-1480 Denso
281 Toyota RAV4   89170-42200 Denso 152300-8964 Denso
282 Toyota RAV4   89170-0R022 Denso 150300-8850 Denso
283 Toyota RAV4 2011 89170-0R021 Denso 150300-6161 Denso
284 Toyota RAV4 2010 89170-42350 Denso 150300-2061 Denso
285 Toyota RAV4 2010 89170-42330 Denso 150300-2041 Denso
286 Toyota RAV4   89170-42210 Denso 152300-8974 Denso
287 Toyota RAV4   89170-42160 Denso 152300-6912 Denso
288 Toyota RAV4   89170-42080  
289 Toyota RAV4   89170-42252 Denso 150300-6260 Denso
290 Toyota RAV4   89170-0R020 Denso 150300-1621 Denso
291 Toyota RAV4   89170-42380 Denso 150300-2092 Denso
292 Toyota RAV4   89170-42250  
293 Toyota RAV4   89170-42201 Denso Denso
294 Toyota RAV4   89170-42140 Denso 152300-6912 Denso
295 Toyota RAV4   89170-42251 Denso 150300-1511 Denso
296 Toyota RAV4   89170-42080 PT  
297 Toyota RAV4   89170-42170 Denso 152300-8932 Denso
298 Toyota RAV4   89170-42160 Denso 152300-6912 Denso
299 Toyota RAV4   89170-60201  
300 Toyota RAV4   89170-42090  
 
[Trở Về Trang Trước]

Tag : reset túi khí, reset tui khi, tui khi toyota, reset airbag, hop dieu khien , hộp điều khiển, reset , airbag, tui khi, tui khí, cài đặt command, cic navigation, multi media interface, cài đặt amplies, dvd, radio, xe audi-mercedes-bmw, đo option xe bmw, hệ thống chống trộm immobilizer, central gateway, car access system(cas), footwell module, electronic gear shift(egs), cảm biến trọng lượng ghế phụ ô tô, vỉ điện hộp số ô tô, cài đặt hộp sam cho ô tô, hộp cầu chì, gỡ bỏ component protection avtive, coding hộp điều khiển ô tô, coding độ function ô tô, độ turbo, độ màn hình dvd , đô keyless go, độ head up display, độ night view, cung cấp SCN coding ô tô, up phần mềm / firmware hộp điều khiển động cơ , đồng bộ isn cas-dme-egs ô tô, hộp động cơ , ecu , 722.9 tcu, cài đặt âm li, junction box, paddle shift, ballast ô tô