Cung cấp CODE cài chìa khóa

ECU.VN chuyên cung cấp Code cài chìa khóa
ECU.VN chuyên cung cấp Code cài chìa khóa cho tất cả các loại xe
nhanh gọn, chính xác, an toàn...
 
HÃNG XE CÁCH CHUYỂN ĐỔI GHI CHÚ
NISSAN INFINITI BCM > PIN dành cho các dòng xe sản xuất tại USA, sử dụng code trên nhãn của hộp BCM để tính PIN Code
ICU > PIN dành cho các dòng xe có NATS 5.6, sử dụng 2 code trên nhãn của ICU để tính PIN Code
SEC > PIN dành cho các dòng xe có NATS 6, sử dụng 2 code trên nhãn của SEC để tính PIN Code
GLV > PIN dành cho NISSAN C11, K12, E12 và một số loại khác, sử dụng số PIN trong Glove Box để tính PIN Code
DMP > PIN trường hợp hộp điều khiển bị mất nhãn, sử dụng code trong EEPROM các dòng có NATS4, NATS5, NATS7
VIN > KEY đối với các dòng NISSAN, INFINITI 1998-2013 sử dụng số VIN của xe để tính KEY Code
HYUNDAI     KIA VIN > PIN cho các dòng HYUNDAI KIA có hộp immo SMARTRA
DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
VIN > KEY KIA 2001-2014 và HYUNDAI 1986-2014 sử dụng số VIN để tính KEY code
TOYOTA LEXUS            SCION SEED > PASS passcode được yêu cầu cho Key Programming, Erasing, Immobilizer Reset
FORD     MAZDA LINCOLN MERCURY OUT > IN hỗ trợ tất cả các dòng Ford, Mazda có PATS đến tháng 5/2010, sử dụng OUTCODE trong phần mềm IDS để tính INCODE
ISN > PIN dành cho Mazda có LUCAS immobilizer, sử dụng số series của LUCAS immobilizer để tính PIN code
 DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
JAGUA OUT > IN dành cho dòng JAGUAR có PATS, sử dụng outcode để tính incode
SEED > PASS sử dụng số SEED để lấy PASSCODE cho hệ thống bảo vệ Coded Access
DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
LAND ROVER OUT > IN dành cho dòng LAND ROVER có PATS, sử dụng outcode để tính incode
SEED > PASS sử dụng số SEED để lấy PASSCODE cho hệ thống bảo vệ Coded Access
DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
SMART VIN > KEY dành cho dòng SMART 1998-2013, sử dụng số VIN để tính KEY code
HONDA ACURA 1ST PASS dành cho dòng HONDA, ACURA, sử dụng 1ST PASS cho chương trình KEY Programming
2ND PASS sử dụng khi nhập sai code 3 lần và hệ thống bị khóa
VIN > PCM sử dụng khi tất cả các chìa khóa của xe bị mất hoặc thay thế PCM/ECM immobilizer
CHERY         QIRUI           GEELY VIN > PIN sử dụng số VIN để tính PIN code cho dòng CHERY A5, IQ
DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
RENAULT DACIA KEY > PIN sử dụng số series bên trong chìa khóa để tính PIN code
LED > PIN dựa vào tín hiệu đèn ECU MIL để tính PIN code
DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
SUZUKI MARUTI ECM > PIN dành cho dòng Suzuki đời mới, sử dụng ID của ECM để tính PIN code
DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
OPEL           GMC VAUXHALL CHEVROLET HOLDEN BUICK DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
VIN > KEY dành cho dòng Chevy 2000-2010 sản xuất từ Mexico, Argentina, Brazil sử dụng số VIN để tính KEY code
DMP > KEY dành cho Opel, Vauxhall, Chevrolet, Holden, Buick, sử dụng code trong EEPROM để tính KEY code
VIN > PIN dành cho dòng Chevrolet 1999-2010 sản xuất tại Mỹ latinh, sử dụng số VIN để tính PIN code
CITTROEN PEUGEOT DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
FN UNLOCK PASS dành cho các chức năng đặc biệt trong các phần mềm chẩn đoán chuyên dụng với các chức năng khi sửa chữa, cài lại chìa khóa…
FIAT              ALFA ROMEO MASERATI LANCIA            IVECO DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
VW              AUDI                  SEAT                SKODA BENTLEY 7KC > 4KC sử dụng 7 chữ số của PIN code chuyển đổi sang 4 chữ số để tính PIN code
4KC > 7KC sử dụng 4 chữ số của PIN code chuyển đổi sang 7 chữ số để tính PIN code
DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
DMP > CSC sử dụng code trong EEPROM để tính Component Sercurity Code
MITSUBISHI MDL > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
BMW DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
CHRYSTER DODGE PLYMOUTH JEEP DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
ISUZU DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
VOLVO DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
PORSCHE DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
MG ROVER DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
CHANG'AN DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
GREAT WALL DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
IKCO          SAIPA DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
BUELL DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
DUCATI DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
SAAB DMP > PIN sử dụng code trong EEPROM để tính PIN code
[Trở Về Trang Trước]

Tag : Cung cấp CODE cài chìa khóa, cài đặt command, cic navigation, multi media interface, cài đặt amplies, dvd, radio, xe audi-mercedes-bmw, đo option xe bmw, hệ thống chống trộm immobilizer, central gateway, car access system(cas), footwell module, electronic gear shift(egs), cảm biến trọng lượng ghế phụ ô tô, vỉ điện hộp số ô tô, cài đặt hộp sam cho ô tô, hộp cầu chì, gỡ bỏ component protection avtive, coding hộp điều khiển ô tô, coding độ function ô tô, độ turbo, độ màn hình dvd , đô keyless go, độ head up display, độ night view, cung cấp SCN coding ô tô, up phần mềm / firmware hộp điều khiển động cơ , đồng bộ isn cas-dme-egs ô tô, hộp động cơ , ecu , 722.9 tcu, cài đặt âm li, junction box, paddle shift, ballast ô tô