Xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ của dòng xe Germany

Xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ :
- Mercedes: Fault code B1315.
- Audi: Fault code 01579.
- BMW: Fault code 14, 20, 18, 19, 1A, 70, 71, 93C1, 93C2, 93C3, 93C4, 93C5, 93D8, 9893, 9894, 9895.
- Land Rover: U0154-00.
Thực hiện khi chương trình chẩn đoán đưa ra mã lỗi :
MERCEDES - BENZ 
B1315 Problem in Front passenger child seat recognition.

AUDI 

01579 - Signal for Seat Occupied Sensor; Front Passenger Side (G128).

BMW 
   - BMW Airbag System: BAE 
+ 14 Seat occupancy detector, passenger.

   - BMW Airbag System: ZAE BAE 
+ 20 
Seat occupancy detector, passenger.
   - BMW Airbag System: ZAE 2 
18 Seat - occupation recognition passenger.
+ 19 Seat - occupation recognition passenger.
+ 1A Seat - occupation recognition passenger.


  - BMW Airbag system: MRS 1
   Model code: E36, E39

+ 18 Seat - occupation recognition passenger (showing fault type).
+ 19 Seat - occupation recognition passenger (showing number of times the fault occurred).
+ 1A Seat - occupation recognition passenger (with encoding data that does not match the vehicle equipment).


  - BMW Airbag system: MRS 2 
   Model code: E36, E39.

+ 18 Seat - occupation detector passenger.
+ 1A Seat - occupation detector passenger - CODE.


  - BMW Airbag system: MRS 3 
   Model code: E36, E36/7,E39, E38, E46, E52, E53.
+ 1A Seat occupancy recognition 1 (SBE)

  - BMW Airbag system: MRS 4 
   Model code: E38, E39, E46, E52, E53, E83.
+ 70 Seat occupancy recognition.
+ 71 Seat occupancy detector 2.

  - BMW Airbag system: MRS 5 (KW Fast) 
+ 93C1 Seat occupancy detector.
+ 93C2 Seat mat, seat occupancy detector. 
+ 93C3 Seat occupancy detector, passenger.
+ 93C4 Seat occupancy detector, front passenger: data memory full.
+ 93C5 Seat occupancy detector, front passenger: system not yet released.


  - BMW Airbag system: Autoliv ACSM (KW Fast) 
+ 93C1 Seat occupancy detector, passenger. 
+ 93C2 Seat mat, seat occupancy detector, passenger. 
+ 93C3 Seat occupancy detector, passenger. 
+ 93C4 Seat occupancy detector. front passenger: internal fault.
+ 93C5 Seat occupancy detector. passenger: not released

+ 93D8 Seat occupancy detector, front passenger: internal fault.

  - BMW SBSL 
+ 9893 Seat occupancy detector, passenger: open circuit. 
+ 9894 Seat occupancy detector, passenger: short circuit. 
+ 9895 Seat occupancy detector, passenger: communication fault.


LAND ROVER
+ U0154-00: Lost communication with the restraints occupancy classification system module.
Xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ Mercedes-Audi-Landrover-BMW

Tắt và xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ là biện pháp nhanh chóng và thuận tiện nhất :
  • Tắt và xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ Mercedes - Benz.
  • Tắt và xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ BMW.
  • Tắt và xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ Audi.
  • Tắt và xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ Land Rover.
ECU.VN chúng tôi đưa đến hai phương pháp :
  • Tắt và xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ có thiết bị giả lập.
  • Tắt và xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ không cần thiết bị giả lập.
Xóa lỗi cảm biến trọng lượng ghế phụ Mercedes-Audi-Landrover-BMW
[Trở Về Trang Trước]

Tag : cảm biến, trọng lượng ghế phụ, xe Germany, mercedes, audi, bmw,cài đặt command, cic navigation, multi media interface, cài đặt amplies, dvd, radio, xe audi-mercedes-bmw, đo option xe bmw, hệ thống chống trộm immobilizer, central gateway, car access system(cas), footwell module, electronic gear shift(egs), cảm biến trọng lượng ghế phụ ô tô, vỉ điện hộp số ô tô, cài đặt hộp sam cho ô tô, hộp cầu chì, gỡ bỏ component protection avtive, coding hộp điều khiển ô tô, coding độ function ô tô, độ turbo, độ màn hình dvd , đô keyless go, độ head up display, độ night view, cung cấp SCN coding ô tô, up phần mềm / firmware hộp điều khiển động cơ , đồng bộ isn cas-dme-egs ô tô, hộp động cơ , ecu , 722.9 tcu, cài đặt âm li, junction box, paddle shift, ballast ô tô